4 POSCHODIA

9.00 – 13.00 | Základná škola Slobodného slovenského vysielača

TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelných lektoriek Barbory Jurinovej a Veroniky Kořínkovej – Willemsovej (SK). 4 POSCHODIA, aplikácia divadelných metód do všeobecnovzdelávacích predmetov 1. stupňa. Dramatické techniky, ktoré oživia vyučovanie a prehĺbia vedomosti. Workshop pre pedagógov a pedagogičky 1. stupňa základných škôl a iných záujemcov/záujemkyne o dané témy. Naučíme vás, ako vystavať a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zažite si ich na vlastnej koži – nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

V spolupráci s dramacentrom EDUdrama v Bratislave.

Vstup voľný, na základe prihlášky.

Prihlášku 4 poschodia stiahnete TU.