DIVADELNÁ KLASIKA V GRAFICKOM ROMÁNE

9.00 – 13.00 | Gymnázium Andreja Sládkoviča

TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelných lektoriek Barbory Jurinovej a Veroniky Kořínkovej – Willemsovej (SK). DIVADELNÁ KLASIKA V GRAFICKOM ROMÁNE pre pedagógov a pedagogičky stredných škôl, iných záujemcov/záujemkyne o tieto otázky. Účasť na základe prihlášky. V spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave.

Najznámejší príbeh lásky, a v komixe! To by študentov a študentky mohlo zaujať… Ako vyučujúci a vyučujúce si neraz lámeme hlavu, ako študentstvo zaujať, ak ide o veršovaný text v čudnom slovoslede, plný metafor a v replikách! Na uvedenej dielni si prakticky vyskúšame aktivizačné metódy inšpirované divadlom a dramatickým textom pripravené priamo pre vaše vyučovanie. Nejedná sa o dramatizáciu textu, ale súbor techník a cvičení, ktoré vedú študentstvo k pochopeniu postavy a situácie, jej charakteru, východísk a riešia za ňu problémovú situáciu/konflikt. Na prvý pohľad nemusia všetky aktivity priamo nadväzovať na Shakespearov dramatický text. V spoločnom kontexte však vytvárajú plastický obraz, motivujú študentov a napomáhajú hlbšiemu pochopeniu deja.

A možno sa nám spoločne podarí nájsť pre Rómea a Júliu nové významy…

Workshop Romeo a Júlia v grafickom románe (Divadelná klasika v grafickom románe) vznikol v rámci vzdelávacieho programu pre stredoškolákov, ktorý realizuje Divadelný ústav ako súčasť medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe. Workshop pripravilo združenie EDUdrama v apríli a máji 2022 a zúčastnili sa na ňom študenti 1. G triedy Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave.

Na medzinárodnom projekte Klasika v grafickom románe – Classics in the graphic novel sa podieľa Divadelný ústav spoločne so Slovinským divadelným inštitútom z Ľubľany a Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského z Varšavy s podporou Európskej únie v rámci programu Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

Prihlášku Divadelná klasika v grafickom románe stiahnete TU.