DIVADLO NA KAŽDÝ DEŇ

Každý deň balíme do tašiek našich detí zošity, knižky, perá, vodu a desiatu, cvičky, mobil, pár drobných… veci, ktoré považujeme za podstatné, aby sme my boli spokojní a spokojné, že deti majú všetko, čo budú potrebovať. Na každý deň. Veci bežné, nutné a súčasne dôležité. Neskôr, keď sú deti staršie, už sa balia samé, podľa toho, čo sme ich naučili. Čo sme im, my dospelí a dospelé, pripravovali a kládli do detských tašiek. A nasledujúce roky, vlastne celý život, si tento darovaný náklad budú niesť so sebou a budú žiť s tým, čo im bolo naložené na cestu. Nemali by sme do ich tašiek pribaliť vstupenku do divadla? Do múzea? Galérie? Abonentku do filharmónie? Nemali by dostať príležitosť vidieť, keď zatvoria oči? Odčítať čo je medzi riadkami? Nemali by do svojej tašky dostať otvárač na otázky? Radosť z hry? Chuť na experiment? Odvahu myslieť, meniť… poznať a pochopiť?

Vzdelávanie divadlom je hlavnou témou festivalu. Domnievame sa, že divadlo, umenie a tvorivosť, sú potrebné pre náš každodenný život.

Pretože:

Divadlo a škola sú verejnou službou naprieč generáciami.

Umenie, divadlo a škola sú základnou súčasťou európskej civilizácie a demokracie.

Divadlo a škola nie sú len budovy, tovar a inštitúcia. Sú to predovšetkým ľudia, ktorí učia a ktorí sa učia, ľudia, ktorí tvoria a ktorí sa tvoria. V škole strávi človek najdôležitejšie roky svojho života. Divadlo/umenie nás sprevádza celý život.

Obidve činnosti sú spojené s hrou a hra je základom tvorivosti. Obidve sa venujú zmyslovým, emocionálnym a racionálnym danostiam malého a veľkého človeka a ovplyvňujú náš život.

Kultúrna gramotnosť rozhoduje o tom, čomu dávame prednosť. Ak sú pre nás rozhodujúce etické a estetické hodnoty, novátorstvo, tvorivé myslenie v každej oblasti života, je potrebné spojiť vzdelávanie s umením, umeleckou výchovou a profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami.

Kultúrna gramotnosť je predpokladom dobrej súčasnosti a budúcnosti.

V nadväznosti na svoju kultúrnu kompetenciu si ľudia vytvárajú svoje návyky a podľa nej volia spôsoby trávenia voľného času. Kultúrna kompetencia je závislá od vzdelania a na formálnom a neformálnom kontakte s umením a umeleckými dielami. (P. Bourdieu).

  1. ročník medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla chce otvoriť diskusiu o využití potenciálu divadla a umenia vo vzdelávaní (v učebných osnovách) na základe dobrých príkladov z európskych krajín a upozorniť na nevyužitú kapacitu spolupráce kultúrnych/divadelných inštitúcií so školami, verejnosťou naprieč generáciami. Zdôrazniť význam umenia, vzdelanosti a kultúrnej gramotnosti pri riešení životných situácií, spoločenských kríz, vojen akéhokoľvek druhu, informačných, konvenčných, hybridných, kultúrnych…