DIVADLO POSTOJOV ALEBO DIVADLO FÓRUM A JEHO VYUŽITIE V PEDAGOGICKEJ PRAXI

9.00 – 13.00 | Základná škola Slobodného slovenského vysielača

TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelnej lektorky Michaely Váňovej (CZ). DIVADLO POSTOJOV ALEBO DIVADLO FÓRUM A JEHO VYUŽITIE V PEDAGOGICKEJ PRAXI ako súčasti osobnostnej a sociálnej výchovy. Pre pedagógov a pedagogičky 2. stupňa základných škôl a iných záujemcov/záujemkyne o dané témy. Účasť na základe prihlášky. V spolupráci s Divadlom Minor v Prahe.

Každý z nás sa niekedy v živote cíti utláčaný. Či už vnútorne alebo navonok. Divadlo fórum je technika, ktorá nás učí útlak spoznať a postaviť sa mu. Učí nás hľadať stratégiu riešenia v ťažkých situáciách, ktoré nás obklopujú. Brazílsky divadelník Augusto Boal ju vytvoril ako nástroj k aktivizácii spoločnosti. Pedagógom môže dopomôcť k osobnostnému rozvoju – sociálnych zručností žiakov, kritického myslenia, k podpore zdravej triednej atmosféry, ale aj k prehĺbeniu vlastnej pedagogickej sebareflexie. Nakoľko základom tejto divadelno-pedagogickej techniky je otázka „Aké mám možnosti niečo zmeniť?“, naša práca bude koncipovaná prostredníctvom prežitkov. Pozrieme si ukážky inscenácií Divadla fórum, zoznámime sa so základnými princípmi útlaku a sami si vyskúšame hľadanie stratégie k riešeniu. Tvorivé pracovné stretnutie si kladie za cieľ poukázať na to, že pokiaľ je možné zmeniť dianie vo svete fikcie, bude toho schopný aj jednotlivec v skutočnom živote.

Prihlášku Divadlo postojov alebo Divadlo fórum stiahnete TU.