Fest-in

Súčasťou života festivalu je Fest-in, festivalový denník zachytávajúci aktuálne dianie na festivale. Pripravovať ho budú študenti/študentky divadelných odborov: Tobiáš Waller a Kristýna Vinařová, z katedry teórie a kritiky DAMU, Petronela Brotková z katedry teórie divadla, filmu a hudby VŠMU, pod vedením teatrologičky a dramaturgičky pani Adély Vondrákovej. Fest-in vydáva svedectvo o festivalových dňoch, je cenným príspevkom pre pamäť o festivale, ponúka priestor pre širokú diskusiu o témach festivalu, je odrazom názorov a postojov súčasníkov/súčasníčok. A tiež možnosťou pre budúcich adeptov/adeptky teatrológie, ako nadobudnúť praktické skúsenosti.