Festival

TÉMA

Každý deň balíme do tašiek našich detí zošity, knižky, perá, vodu a desiatu, cvičky, mobil, pár drobných… veci, ktoré považujeme za podstatné, aby sme my boli spokojní a spokojné, že deti majú všetko, čo budú potrebovať. Na každý deň. Veci bežné, nutné a súčasne dôležité. Neskôr, keď sú deti staršie, už sa balia samé, podľa toho, čo sme ich naučili. Čo sme im, my dospelí a dospelé, pripravovali a kládli do detských tašiek. A nasledujúce roky, vlastne celý život, si tento darovaný náklad budú niesť so sebou a budú žiť s tým, čo im bolo naložené na cestu. Nemali by sme do ich tašiek pribaliť vstupenku do divadla? Do múzea? Galérie? Abonentku do filharmónie? Nemali by dostať príležitosť vidieť, keď zatvoria oči? Odčítať čo je medzi riadkami? Nemali by do svojej tašky dostať otvárač na otázky? Radosť z hry? Chuť na experiment? Odvahu myslieť, meniť… poznať a pochopiť? Vzdelávanie divadlom je hlavnou témou festivalu. Domnievame sa, že divadlo, umenie a tvorivosť, sú potrebné pre náš každodenný život.

FESTIVAL PRACUJÚCI

Koná sa v pracovné dni. Od pondelka do piatka doobeda a poobede. Každý deň je program venovaný inej vekovej kategórii. Od 18 – 15 rokov až po batoľatá. Po každom predstavení nasleduje diskusia s odborným lektorom/odbornou lektorkou o podnetoch inscenácie. Počas tejto línie sa uskutočnia tri tvorivé pracovné stretnutia pod vedením divadelných lektoriek, aplikujúce divadelné techniky a metodiky vo vyučovaní. Koná sa medzinárodná panelová diskusia Vzdelávanie divadlom a diskusia o festivale. Inscenácie sa hrajú prevažne v školách a v BDNR.     

FESTIVAL EXKLUZÍVNY

Program tejto línie je formovaný pre dospelých. Od pondelka do soboty. Inscenácie sa konajú o 20. 00 h., jedna sa odohrá o 18. 00 h. Po predstavení nasleduje tematická diskusia s oslovenými odborníkmi/odborníčkami a tvorcami/tvorkyňami. Inscenácie sa hrajú v BDNR, v Divadle Štúdio tanca a na Akadémii umení.

FESTIVAL ROZMANITÝ

Víkendová línia. Festival rozmanitý je venovaný všetkým vekovým kategóriám od 4 do 99 rokov. Predstavenia sa realizujú v BDNR, na Akadémií umení a na Námestí SNP (Teatrálie, pre Banskobystričanov/Banskobystričanky).

PREDPREDAJ VSTUPENIEK

Predpredaj vstupeniek od 30. 8. 2022.
PO – PIA od 8.00 – 16.00 v pokladnici BDNR.

Predaj vstupeniek v PO – PIA v pokladnici BDNR a 1 hod. pred predstavením v mieste konania predstavenia.

Na tel. č. +421 48/412 55 13, vstupenky@bdnr.sk

Min. 10 a viac vstupov | cena za vstupenku 4 €

Min. 10 a viac vstupov | cena za vstupenku 5 €

Dôchodcovia a osoby so zdravotným postihnutím: jednotná cena za vstupenky 4 €.
Profesionálna zľava: 50% na všetky predstavenia festivalu (pre divadelníkov a divadelníčky, študentov a študentky umeleckých škôl)

UBYTOVANIE

Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4

www.smh.sk

Hotel Národný dom, Národná 11

www.hotelnarodnydom.sk

Hotel-Penzión Kúria, Bakossova 4

www.kuria.sk

Penzión Grand, Horná 32

www.penziongrand.sk

Penzión Moyzes, Námestie Štefana Moysesa 2

www.penzionmoyzes.sk

Penzión Boca, Dolná 52

www.penzion-boca.sk

ŠD2 (Študentský domov 2), Právnická fakulta UMB, Komenského 20

https://www.umb.sk/studium/student/sprava-ucelovych-zariadeni-umb/studentske-domovy/sd2-komenskeho-20/

City Hotel SAD, Partizánska 85

www.hotelsad.sk

AKREDITÁCIA

Prihlášku 4 poschodia stiahnete TU.

Prihlášku Divadelná klasika v grafickom románe stiahnete TU.

Prihlášku Divadlo postojov stiahnete TU.

Pre viac informácií o festivale nás neváhajte kontaktovať.

DIVADLÁ

Bábkové divadlo na Rázcestí vzniklo ako posledné profesionálne bábkové divadlo v Československu. V rokoch 1960 až 1991 tvorilo pod názvom Krajské Bábkové divadlo, pod vedením tvorivej osobnosti Jozefa Mokoša, režiséra Milana Tomáška, Karla Brožka a iných. Od 90. rokov tvorbu divadla formuje tandem Škripková – Pecko. Názov divadla „Rázcestie“ znamená križovatku foriem, obsahu s využitím divadelných prostriedkov synkretického a alternatívneho divadla, so zapojením bábky a znaku do scénického jazyka. Divadlo tvorí pre všetky vekové kategórie a hráva pre batoľatá, tínedžerov/tínedžerky a dospelých. Na svojom konte má desiatky úspešných paradivadelných projektov so školami všetkých stupňov. Pri divadle vzniklo Štúdio T.W.I.G.A., kde vznikli prvé slovenské projekty týkajúce sa feministických tém a hľadania rodovo citlivého jazyka v tvorbe pre deti a dospelých.  Predstavilo sa na mnohých domácich a zahraničných festivaloch. Získalo dve ceny Hašterice za tvorivé počiny v oblasti bábkového divadla (2006, 2012). Inscenácia Dojímate ma veľmi… (fragmenty zo života a diela Dominika Tatarku, scenár: Iveta Škripková, réžia: Marián Pecko) bola zaradená do Zlatej kolekcie slovenského profesionálneho divadla. BDNR organizuje už 23. ročník medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica.

www.bdnr.sk

Bábkové divadlo v Košiciach vzniklo v roku 1959. Postupom času v tvorbe posunulo do popredia herca ako vodiča bábky, začalo používať marionety a súčasťou každej inscenácie sa stala aj scénická hudba. S divadlom spolupracovalo množstvo významných umelcov, medzi inými napr. Ján Uličiansky, ktorý pracoval v tíme s Jaroslavom Filipom alebo Petrom Čisárikom. Uličianskeho inscenácie v Košiciach získali ocenenia divadelných kritikov a boli divácky vyhľadávané. Súčasťou divadla je aj experimentálna činoherná scéna Jorik, ktorá vznikla v roku 1995. Po presídlení do novej budovy divadlo organizuje medzinárodný bábkarský festival Virvar (od roku 2012) pod vedením riaditeľa Petra Hrehorčáka a umeleckého šéfa Ivana Sogela. Súbor sa úspešne zapája do rôznych medzinárodných projektov, napr. Bábky bez hraníc a spolupracuje s RTVS Košice.

www.bdke.sk

Bábkové divadlo v Žiline vzniklo v roku 1950 ako Bábková scéna Krajového divadla pracujúcich, neskôr sa táto scéna osamostatnila a inštitucionalizovala. Divadlo začalo spolupracovať s radom významných režisérov a scénografov (medzi inými s Milanom Tomáškom), experimentovalo, do tvorby vstúpila hra s maskami i bábkami životných veľkostí. Rokmi sa ustálila poetika divadla, ktorej súčasťou je bábka a maska v ich rôznych výtvarných modifikáciách a alternatívach, v symbolickom i metaforickom význame. V súčasnosti divadlo pôsobí v zrekonštruovanej budove a sústredí svoju tvorbu na deti a mládež. Od roku 2009 organizuje prehliadku slovenských bábkových divadiel Bábková Žilina.

www.bdza.sk

Štátne bábkové divadlo Bratislava vzniklo v roku 1957 a od roku 2002 nesie svoj súčasný názov. S divadlom od jeho začiatkov spolupracovalo množstvo renomovaných slovenských umelcov, napr. Vladimír Predmerský, Milan Sládek, Ján Ozábal, Martin Kákoš, Bohdan Slavík, Ján Zavarský, Jozef Bednárik a ďalší.  Súčasný tvorivý tím pracuje pod vedením režisérky a umeleckej šéfky Kataríny Aulitisovej. Invenčne hľadá podoby súčasného bábkové divadla, prináša nové témy a obsahy do repertoáru a oslovuje svojím medzigeneračným prístupom k tvorbe a spoluprácou s hosťujúci režisérmi/režisérkami. Divadlo získalo viacero Cien za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla Hašterica a bolo niekoľkokrát nominované na ceny Dosky. Dlhodobo rieši problémy s prestavbou pôvodnej budovy divadla.

www.babkovedivadlo.sk

Divadlo PIKI (skratka Podozrivo Ideálna Kočovná Iniciatíva) založili manželia bábkoherci Katarína Aulitisová a Ľubomír Piktor v roku 1990. Repertoár ich divadla je rozmanitý, tvoria ho adaptácie klasických príbehov, autorské hry so súčasnými, často až tabuizovanými témami, rodinné predstavenia a zábavné programy. Ich tvorba sa nesústredí iba na bábkové divadlo, ale aj pantomímu, klauniádu a grotesku. Úspešne reprezentujú slovenskú bábkovú scénu na medzinárodných festivaloch a získali množstvo ocenení, napr. zúčastnili sa na Dňoch slovenskej kultúry v Kanade alebo na festivale Eurokids vo Washingtone v USA.

www.piki.sk

Odivo je jedno z najmladších slovenských nezriaďovaných divadelných zoskupení, ktoré formujú režisérka Monika Kováčová a herečka, perfomerka, režisérka Mária Danadová. V rámci svojej tvorby si prizývajú rôznych hosťujúcich umelcov a vytvárajú rôzne inovatívne autorské a bábkové projekty pre všetky vekové kategórie. Vyjadrovací jazyk Odiva dbá na prepracovanú vizuálnu zložku, originálnu prácu s bábkou a vôbec jej výrobu, využíva prvky pohybového divadla, performancie a živej hudby. Odivo bolo ocenené na mnohých medzinárodných festivaloch, napr. v Bulharsku, Poľsku, Chorvátsku.

www.odivo.sk

Nové divadlo vzniklo v máji 2016 odchodom niekoľkých umeleckých osobností (medzi inými dramaturgička Veronika Gabčíková, herec Ivan Martinka, režisér Šimon Spišák), pôvodne pôsobiacich v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. V súčasnosti je tvorba divadla situovaná v priestoroch nitrianskeho Domu Matice slovenskej. Vo svojich inscenáciách divadlo excerpuje živú hudbu, pohyb, herca, bábku, predmet a výtvarný znak. Predstavilo sa na mnohých domácich i zahraničných festivaloch (Medzinárodný festival Palm Off Fest 2017 v Prahe, Medzinárodný festival Kremnické gagy v Kremnici, Festival Assitej v Prahe a i.) Za svoju činnosť bolo ohodnotené troma nomináciami na ceny Dosky. Herečka Lucia Korená získala cenu Dosky v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v roku 2017.

www.novedivadlo.sk

Vznik bábkového divadla v Nitre je spätý s Krajovým divadlom Nitra (dnes DAB Nitra), pri ktorom vznikol v roku 1951 profesionálny Bábkový súbor. V 70. a 80. rokoch minulého storočia súbor hosťoval v Bulharsku, Egypte, Belgicku, Indii, Iraku i Francúzsku. Zapísal sa do bábkarskej histórie dielom Jána Romanovského a v danej dobe netradičným vodením javajok. V roku 1994 sa riaditeľom divadla stal Karol Spišák, po ktorom bolo v roku 2009 pomenované divadlo. Počas svojho pôsobenia Karol Spišák vytvoril divadlu silné renomé v stredoeurópskom priestore a v roku 1999 založil festival bábkarských divadelných škôl V4 Stretnutie. V tomto období tvorilo pod vedením renomovaného režiséra Ondreja Spišáka. Primátor Nitry Jozef Dvonč v roku 2011 udelil divadlu Cenu primátora mesta Nitry za umeleckú činnosť a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí. Od roku 2017 divadlo prechádza tvorivou premenou a rekonštrukciou.

www.sdn.sk

Continuo je renomovaná medzinárodná divadelná skupina s tridsaťročnou tradíciou. Od roku 1995 sídli a tvorí na vidieku v priestoroch usadlosti Švestkový Dvůr, v dedine Malovice, kde členovia a členky súboru trvalo žijú a pracujú. Jeho tvorbu, na čele s umeleckým šéfom a zakladateľom Pavlom Štouračom, je náročné žánrovo pomenovať, divadlo prepája pohybové herectvo s postupmi bábkového divadla, živou hudbou a výraznou výtvarnou štylizáciou. Česká kritika pomenovala spôsob tvorby Divadla Continuo ako „novú stredoeurópsku snovú obrazivosť“. Okrem tvorby inscenácií v tradičných divadelných priestoroch, divadlo sa systematicky venuje aj tvorbe site-specific projektov v továrňach, opustených objektoch, vlakoch a i.

www.continuo.cz

Divadlo Líšeň Brno založili Pavla Dombrovská a Luděk Vémola v roku 1998. Do súčasnosti sa prezentuje ako nezávislé, experimentálne divadlo, vo svojej tvorbe pracujúce s bábkami, maskami, objektmi, pohybovou a zvukovou štylizáciou. Dramaturgia divadla sa orientuje na angažované témy, záleží jej na komunitnom rozvoji, spolupracuje s rómskymi umelcami a organizuje rôzne workshopy a vzdelávacie programy. Inscenácie divadla hosťovali v Belgicku, Veľkej Británii, Španielsku, Taliansku, Rusku a získali množstvo ocenení. Divadlo aktívne sústreďuje svoju činnosť v projekte Provokující divadlo, v rámci ktorého vytvára inscenácie angažovaného divadla, uvádza politické a dokumentárne hry s cieľom donútiť diváka k vytvoreniu si vlastného slobodného názoru.

www.divadlolisen.cz

Divadlo vzišlo z amatérskej bábkovej scény, ktorá sa v roku 1953 profesionalizovala na Krajské divadlo loutek. Pôvodne pripravovalo inscenácie pre deti a rodiny. V počiatkoch ho významne formovali osobnosti Václav Kábrt a Zdeněk Havlíček. Neskôr jeho tvorivý program výrazne ovplyvnil a formoval herec a režisér Petr Nosálek. Dnes je súčasťou divadla aj alternatívna scéna, ktorá bola pristavaná k budove v roku 2011.  Divadlo vyvíja intenzívny lektorský program pre školy, ktorý formoval výtvarník Tomáš Wolkmer a dramaturgička Hana Wolkmerová. Od roku 1995 divadlo organizuje jeden z najväčších renomovaných českých medzinárodných bábkarských festivalov Spectaculo Interesse. Na festivale doposiaľ hosťovali divadlá z Belgicka, Bieloruska, Brazílie, Japonska, Kanady, Portugalska, Taiwanu a iných krajín sveta.

www.dlo-ostrava.cz

Tanečné divadlo Lenka Vagnerová & Company založila oceňovaná česká umelkyňa Lenka Vagnerová v roku 2012. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka, choreografka, režisérka, dramaturgička. Tvorba divadla má špecifický tanečný a divadelný jazyk, prepájajúci prvky tanečného, pohybového, bábkového a činoherného divadla. Dôraz sa kladie na precíznosť divadelných situácií, pohybové kvality, podporu individuality performerov/performeriek, prácu v kolektíve a hľadanie fyzických možností a pohybových hraníc vlastného tela. Skupina je uznávaná nielen na českej scéne, ale aj v zahraničí, kde získala množstvo významných ocenení, vrátane niekoľkých nominácií na Cenu Thálie. Na festivale Bábkarská Bystrica sa predstavuje prvýkrát.

www.lenka-vagnerova.cz

Naivní divadlo v Liberci vzniklo ako Ústřední loutkové divadlo v roku 1949, čím sa považuje za jedno z najstarších profesionálnych bábkových divadiel na území vtedajšieho Československa. V rokoch 1968 až 1978 v priestoroch divadla sústredilo svoju činnosť významné Studio Ypsilon. V minulosti divadlo formovalo množstvo významných umeleckých osobností, napr. režiséri Pavel Polák, Michal Dočekal alebo dramaturgička a autorka Iva Peřinová. V súčasnosti divadlo formuje kolektív pod vedením režisérky, herečky a umeleckej šéfky Michaely Homolovej a dramaturga Víta Peřinu. Divadlo organizuje významný medzinárodný festival profesionálnych bábkových divadiel pre deti predškolského veku Mateřinka.

www.naivnidivadlo.cz

Na území nemeckého mesta Zwickau sa bábkové divadlo hrávalo už v 16. storočí. Bábková scéna tu bola oficiálne zriadená v roku 1952 a hneď v počiatkoch svojej existencie zaznamenala vysokú návštevnosť a obľúbenosť u domáceho publika. Na konci šesťdesiatych rokov si divadlo začalo budovať renomé aj v zahraničí. V súčasnosti je riaditeľkou a režisérkou divadla Slovenka Monika Gerboc. V jej gescii sa dramaturgia divadla venuje vzdelávaniu v oblasti divadelnej pedagogiky zameranej na úzku spoluprácu so školami a pedagogickým personálom. Puppentheater je označované za prvé divadlo v európskom priestore, ktoré v čase pandemickej situácie tvorilo divadlo vo virtuálnej realite.

www.puppentheater-zwickau.de

Divadlo založili študenti Akademie Sztuk Dramatycznych vo Vroclave v roku 1988. O pár rokov neskôr sa skupina presťahovala na vidiek do Wolimierza, kde si postupne rekonštruoval objekt bývalej železničnej stanice, v ktorej pôsobí dodnes. Čoskoro začali s divadlom spolupracovať zahraniční umelci z Holandska, Nemecka, Francúzska i USA. V Stacji Wolimierz, ako umelci pomenovali svoj tvorivý priestor, sa nachádza bábkarská dielňa, kaviareň, izby pre hostí, priestory pre hudobné a výtvarné dielne a i. Tvorba divadla je špecifická prácou s nadrozmernými bábkami, strojmi a inými predmetmi. Na tvorbe produkcií spolupracujú vroclavskí umelci s interným režisérom a umeleckým šéfom divadla Wiktorom Wiktorczykom. Divadlo prezentovalo svoju tvorbu v Belgicku, Iráne, Číne, na Taiwane, aj na Benátskom karnevale.

www.klinikalalek.art

Hlavná slovinská bábková scéna bola zriadená v roku 1948 a nadväzovala na storočnú tradíciu bábkového divadla v Slovinsku. Dramaturgia divadla sa snaží presadzovať kvalitný kultúrny obsah do programov vzdelávacích inštitúcií. Divadlo organizuje medzinárodný bábkový festival LUTKE. Popri divadle vznikla experimentálna platforma BiTeater, v rámci ktorej tvoria mladí umelci. Tí vytvárajú inscenácie balansujúce medzi klasickým bábkovým divadlom a performanciou, využívajúce princípy intermediálneho umenia a i. V súčasnosti divadlo vytvára inscenácie pre deti, mládež a dospelých. Na našom festivale sa predstavuje prvýkrát.

www.lgl.si

Cirka Teater založili herečka Anne Marit Sæther a scénograf Gilles Berger v roku 1984. V súčasnosti patrí k jedným z najrenomovanejších súborov na nórskej divadelnej scéne. Jeho repertoár obsahuje komorné interiérové, ale aj výpravné open air inscenácie. Divadlo je špecifické svojím divadelným jazykom, tvorbou s objektami, strojmi a bohatou vizuálnou zložkou, spolupracuje so súčasnými nórskymi skladateľmi. Získalo viacero domácich a zahraničných cien a jeho produkcie účinkovali na mnohých európskych festivaloch. Produkcie divadla sú populárne a určené primárne detskému publiku. Na Slovensku účinkuje po prvý raz.

www.cirkateater.no

Traffix Music vzniklo v roku 2005, po odchode Emilie Houdebine z produkčnej spoločnosti Furax, kde pôsobila ako manažérka. Vo svojej prvej fáze Traffix Music poskytovalo priestor pre rozvoj umelcov súčasnej hudby. V roku 2009 Traffix Music rozšírilo svoje aktivity o produkciu vystúpení novoobjavených umelcov ako Daara J, Faada Freddy, Melissmell, Fredda a i. Spolupráca s Pascalom Parisotom, ktorý sa vo svojej tvorbe orientuje na mladé publikum, povýšila súbor na vyššiu úroveň. Čoskoro bola vydaná prvá CD kniha a odpremiérovaný prvý projekt v jednom z menších parížskych divadiel. Na základe skúsenosti s Parisotom (ktorý spolupracoval so súborom v rokoch 2009 až 2015 na troch projektoch), Traffix Music sa rozhodlo orientovať na mladé publikum a tvoriť výhradne hudobné šou.

www.traffixmusic.com

Janáčkova akademie múzických umění v Brne vznikla v roku 1947 a je pomenovaná po svetovo uznávanom českom hudobnom skladateľovi Leošovi Janáčkovi. V súčasnosti sa delí na Divadelnú a Hudobnú fakultu. Študenti Divadelnej fakulty môžu prezentovať svoju tvorbu v študentskom Studiu Marta. Fakulta ponúka štúdium vo viacerých zaujímavých umeleckých oblastiach, vrátane špecializácie na muzikálové herectvo alebo divadlo a výchovu pre nepočujúcich. Atelier divadlo a výchova pro Neslyšící založila v roku 1992 česká režisérka Zoja Mikotová, ktorá svojím počinom umožnila ojedinelé rovnoprávne štúdium v oblasti divadla a divadelnej pedagogicky pre nepočujúcich a nepočujúce. Tento odbor patrí medzi ojedinelé odbory v rámci európskeho divadelného školstva.

www.jamu.cz

Accademia Teatro Dimitri je pokračovaním divadla Verscio, ktoré bolo založené v roku 1971 a pomenované po klaunovi Dimitrim. Spoluzakladateľom školy bol český herec Richard Weber. Od svojich počiatkov (1974) sa škola špecializuje na pohybové divadlo a jeho výskum. Hľadá nové formy vyjadrovacích prostriedkov prepájaním tradičného divadla a cirkusového umenia, zaoberá sa špecifikami commedie dell’arte, pantomímy a tanca. O štúdium vo Verscio prejavujú záujem uchádzači a uchádzačky z celého sveta. So školou spolupracujú aj slovenskí umelci Anna Gromanová a Marek Turošík. Na festivale sa uvedie po prvýkrát.

www.accademiadimitri.ch

Kyjevská univerzita je jednou z najstarších univerzít na svete, ponúkajúcich štúdium v oblasti umenia. Je pomenovaná po ukrajinskom hercovi a dramatikovi Ivanovi Karpovičovi Karpenkovi-Karom. O štúdium na tejto škole prejavujú záujem uchádzači z celého sveta. Niekoľko absolventov tejto univerzity pôsobilo a pôsobí v prešovskom Divadle Alexandra Duchnoviča. Univerzita ponúka štúdium v niekoľkých špecializáciách Divadelného a Filmového a televízneho umenia. Na festivale sa predstaví po prvý raz.

www.knutkt.com.ua

Vysoká škola múzických umení v Bratislave vznikla v roku 1959. V 90. rokoch vznikla Katedra bábkarskej tvorby, ktorá sa stala súčasťou dnešnej Divadelnej fakulty. Vedúcou katedry je prof. Ida Hledíková. Divadelné štúdio VŠMU disponuje niekoľkými scénami: Divadlo LAB, Štúdio Kaplnka, Štúdio Burkovňa a Štúdio 1. Na týchto scénach sa prezentujú študentské projekty fakulty. Priestor Štúdia 1 je primárne určený pre prezentáciu bábkarských projektov.

www.vsmu.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici vznikla ako druhá slovenská univerzita so zameraním na umenie. Bola zriadená 1. júla 1997 z Fakulty múzických umení a Fakulty výtvarných umení. Rok na to vznikla Fakulta dramatických umení, a to z Katedry herectva a réžie, ktorú zastrešovala Fakulta múzických umení. V súčasnosti budova fakulty disponuje dvomi variabilnými divadelnými štúdiami, filmovým štúdiom, kino projekčnej sálou, dabingovým a zvukovým štúdiom, veľkokapacitnou prednáškovou sálou a ďalšími technicky vybavenými učebňami určenými na výučbu odborných predmetov. Fakulta ponúka štúdium v oblasti divadelného a filmového umenia v I. a II. stupni v dennej forme a v III. stupni aj v externej.

www.aku.sk

Tradícia banskobystrického stredného školstva siaha až do 13. storočia. Vo februári 1919 bol úradne potvrdený vznik Gymnázia Andreja Sládkoviča ako nástupníckej organizácie štátneho vyššieho, kráľovského, katolíckeho gymnázia so sídlom v Banskej Bystrici a od roku 1993 používa pôvodný názov. Počas svojej bohatej histórie škola vychovala množstvo významných osobností, napr. Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Svetozár Hurban Vajanský, Jozef Gregor Tajovský, Jozef Murgaš, Ferko Urbánek a iní. V súčasnosti sa gymnázium usiluje získať autorizáciu a stať sa International Baccalaureate World School. Sieť týchto škôl zdieľa spoločnú filozofiu – záväzok poskytovať podnetné medzinárodné vzdelávanie vysokej kvality, ktoré je podľa Gymnázia A. Sládkoviča pre jeho študentov dôležité.

www.gasbb.edupage.org

Základná škola sídliaca neďaleko BDNR vznikla v roku 1958. Rozšírenú výučbu cudzích jazykov praktizuje od školského roku 1978/1979. Jazykové vzdelávanie je podporované aj prácou v Školskom klube detí a záujmových krúžkoch. Každoročne organizuje pre žiakov/žiačky jazykové pobyty v zahraničí, a to v Anglicku, Rakúsku, Nemecku a Francúzsku. Od školského roku 2011/2012 otvára triedy pre deti so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk. Pre žiakov pripravuje množstvo zaujímavých aktivít a zapája sa do medzinárodných projektov v záujme zvyšovania kvality vzdelávania a jeho modernizácie. Niekoľko festivalových predstavení sa uskutoční v priestoroch školskej telocvične.

www.zsssvbb.edupage.org

História dnešnej sásovskej školy siaha do roku 1956. Ako plnoorganizovaná škola bola otvorená v školskom roku 1979/1980. V roku 1997 začala pracovať na projekte Zmena, humanizácie vyučovacieho procesu. Od roku 2001 je súčasťou programu ERIN (dnes VIN – Vzdelávací program pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov a žiačky). V roku 2012 sa uskutočnila rekonštrukcia a modernizácia školského ihriska, vybudoval sa trojdráhový tartanový 150 metrový okruh a futbalové ihrisko s umelou trávou. Festivalové predstavenie 360° Virtual Puppetry – Nemecké balady – Kráľ duchov sa uskutoční v školskej učebni.

www.zsdumbb.edupage.org

OSOBNOSTI

Absolvovala odbor slovenský jazyk – estetika na Filozofickej fakulte UK Bratislava a odbor bábkoherectvo na VŠMU Bratislava. Doktorandské štúdium v odbore dejiny divadla absolvovala na SAV Bratislava. Ako herečka pôsobila v divadlách ako Bábkové divadlo Žilina, Divadlo Aréna Bratislava, Štúdio 12 Bratislava. Je vedúcou osobnosťou bábkového Divadla Tuš, ktoré tvorí interaktívne inscenácie často s dramatoterapeutickým zámerom. Zaoberá sa problematikou súčasného divadla pre deti a mládež. V rámci projektu Rok slovenského divadla 2020 spolupracovala pri príprave sekcie bábkového divadla profilovej divadelnej výstavy Divadelné storočie – stopy a postoje.

Absolventka Katedry výchovnej dramatiky na DAMU Praha. Je spoluzakladateľka dramacentra EDUdrama, ktoré ponúka interaktívne predstavenia pre rodiny s deťmi, vzdelávacie zážitkové workshopy pre firmy, vzdelávacie projekty pre školy a semináre pre pedagógov. Pôsobila ako vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky v Slovenskej národnej galérii a pedagogička literárno-dramatického odboru v ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave.

Absolvovala bábkoherectvo na VŠMU Bratislava, pôsobila na Gaiety School of Acting v Dubline, kde založila divadlo Kidding Ensemble. Je spoluzakladateľkou divadla oProti. Svoje metodické dramatické zázemie potvrdila štúdiom na Katedre výchovnej dramatiky DAMU Praha. Dlhodobo pôsobila v divadelnom súbore Lano a vyučovala literárno-dramatický odbor na bratislavskej ZUŠ. Po stretnutí s Barborou Jurinovou zrealizovali spoločný projekt dramacentrum EDUdrama, aplikujúci zásady dramatickej edukácie.

Po štúdiu herectva na Pražskom konzervatóriu a troch rokoch učiteľstva I. stupňa základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe pokračuje v štúdiu na Katedre výchovnej dramatiky DAMU Praha, kde sa venuje prepájaniu divadla, vzdelávania a pomáhaniu druhým. V súčasnosti sa uberá nielen divadelným (pôsobí ako herečka v Divadle Minor, Studiu DVA a v súbore Geisslers Hofcomoedianten), ale aj pedagogickým smerom (vytvára a vedie vzdelávacie programy v Divadle Minor, vyučuje na DAMU a UK). V rámci svojej tvorby sa venuje autorským divadelným inscenáciám využívajúcich techniku divadla fórum a v rámci doktorandského štúdia sa zaoberá divadelnou tvorbou pre pacientov v paliatívnej starostlivosti.

Od 70. rokov sa venuje školeniu pedagógov rôznych predmetov a na rôznych stupňoch, sociálnych pracovníkov, zdravotných sestier. Viac ako desať rokov organizovala týždňové workshopy pre rodiny so špeciálnou témou, ktorú rozvíjala prostredníctvom hudby, výtvarného umenia, divadla a rôznych iných aktivít. Od roku 1998 je zástupkyňou Medzinárodnej asociácie vzdelávania divadlom (IDEA) v UNESCO a prednáša na kongresoch a seminároch zameraných na umenie vo vzdelávaní po celom svete. V rokoch 1974 až 2016 pôsobila na niekoľkých pozíciách vo Fínskej asociácii vzdelávania divadlom (FIDEA) a od roku 2012 je jej čestnou predsedníčkou. Získala radu ocenení za prácu v oblasti dramatickej edukácie doma a v zahraničí.

Špela Šinigoj je divadelná pedagogička a projektová manažérka kultúrnych podujatí v Činohre Slovinského národného divadla Ľubľana. Vedie Young Drama Programme – sprievodný program divadla, ktorý podnecuje záujem mladého publika o divadlo. Súčasťou programu sú diskusie s hercami, návštevy divadelného zákulisia, prezentácia divadelných profesií, súťaž tínedžerov v písaní dramatických textov a iné. Ako divadelná pedagogička pripravuje program aj pre Club Hamlet – divadelný klub určený pre mladých ľudí, ktorí sa okrem návštev divadelných predstavení zaujímajú o divadelné umenia v najširšom slova zmysle a chcú skúmať súvislosti medzi umením, históriou a súčasným spoločenským dianím. Pravidelne spolupracuje so školami a učiteľmi z celého Slovinska a je členkou Kulturneho Bazaru, ktorý sa zameriava na podporu umeleckého a kultúrneho vzdelávania.

Absolvovala odbor divadelné štúdiá na Univerzite v Osle a doktorský titul tam získala v odbore estetika digitálnych médií. Po štúdiu pôsobila na Katedre médií a komunikácie Univerzity v Osle, Katedre dizajnu na Škole architektúry a dizajnu v Osle a Katedre umenia, dizajnu a drámy na Metropolitnej univerzite v Osle. Od roku 2018 pôsobí ako hlavná poradkyňa pre divadelné umenie v Kulturtanken. Túto agentúru zastrešuje nórske Ministerstvo kultúry a rovnosti, ktoré zodpovedá za The Cultural Schoolbag, celonárodnú organizáciu prezentujúcu profesionálne umenie a kultúru deťom a mládeži počas školského vyučovania.

Absolventka bakalárskeho programu Ateliér divadlo a výchova JAMU Brno a magisterského programu Katedry výchovnej dramatiky DAMU Praha. Ako divadelná lektorka organizovala divadelné a recitačné prehliadky v Brne. Počas štúdií účinkovala v niekoľkých inscenáciách poloprofesionálnych a neprofesionálnych zoskupení. V súčasnosti pôsobí ako vedúca lektorského oddelenia detského divadelného súboru Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla Hradec Králové. Pripravuje lektorské programy nielen pre deti, ale aj pedagógov a pedagogičky. Okrem toho sa venuje aj práci s bábkou a múzejnej i galerijnej pedagogike.

Študoval UPJŠ Prešov a VŠMU Bratislava. V minulosti pracoval ako učiteľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy, copywriter a creative director v reklamnej agentúre, ale aj ako režisér v Slovenskom rozhlase v Košiciach a Bratislave. Je autorom množstva prozaických i dramatických divadelných, rozhlasových a televíznych textov, textov piesní a i. Bol umeleckým šéfom Mestského divadla Zlín, v rokoch 2005 – 2009 riaditeľom Rádia Devín, 2009 – 2011 projektovým manažérom Rádia Litera a Rádia Klasika. V súčasnosti pôsobí aj ako riaditeľ ZUŠ Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou.

Absolvovala štúdium divadelnej réžie na VŠMU Bratislava. Spolupracuje s rôznymi slovenskými divadlami, ako napr. DJP Trnava, DAB Nitra, GUnaGU Bratislava, Divadlo Aréna Bratislava, Divadlo ASTORKA Korzo ’90 Bratislava, v neposlednom rade so SND Bratislava. Jej inscenácie boli niekoľkokrát nominované na ocenenie Dosky. Okrem divadiel spolupracuje aj s RTVS. V rokoch 2006 až 2010 režírovala magazín RTVS Umenie. V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave. Je režisérkou inscenácie Cyber Cyrano, BDNR Banská Bystrica.

Absolvent dramaturgie a réžie alternatívneho a bábkového divadla na DAMU Praha. Pôsobí na nitrianskej scéne – od roku 2013 v Starom divadle Karola Spišáka a od roku 2016 v Novom divadle. Príležitostne hosťuje v banskobystrickom Divadle z Pasáže, ktoré tvorí formou dramatoterapie, alebo v iných slovenských bábkových divadlách. Bol nominovaný na cenu Dosky 2017 za Najlepšiu réžiu inscenácie Anna Franková (Nové divadlo Nitra, 2016). Je režisérom inscenácie Zlodejka kníh, Nové divadlo Nitra.

Pochádza zo Slovenska. Vyštudovala odbor divadelná réžia na AU Banská Bystrica. Absolvovala štúdium bábkarskej réžie v Białystoku a počas nadstavbového štúdia stážovala v Nemecku. Pôsobila v Mestskom divadle Žilina a Spišskom divadle Spišská Nová Ves. Po presťahovaní do Nemecka pracovala ako režisérka a herečka v Cottbuse a neskôr sa stala umeleckou šéfkou a riaditeľkou Puppentheater Zwickau, kde pôsobí dodnes. Toto divadlo sa stalo prvým bábkovým divadlom na svete, ktoré začalo produkovať inscenácie pre virtuálnu realitu. Je režisérkou inscenácie 360° Virtual Puppetry – Nemecké balady – Kráľ duchov. 

Vyštudoval bábkoherectvo na Riksteatrets Dukkespillerskole v Nórsku. V súčasnosti pôsobí ako bábkarský režisér, dramatik a autor kníh pre deti a mládež (napr. P+E, Tårer forandrer, Ingenting, Pyrocumulus a i.) Spolupracoval na inscenáciách v Nórsku, Dánsku, Írsku, na Islande a tiež Srí Lanke. Organizuje workshopy a kurzy bábkového divadla, animácie bábok a iných predmetov a ich využitie na javisku. Už skoro dve desaťročia je jeho tvorba spätá s Cirka Teater v nórskom Trondheime. Na festivale máme šancu vidieť predstavenie v jeho réžii Garáž.

Absolvent odboru scénografia bábkového divadla na DAMU Praha. Od roku 1994 pôsobil na pozícii scénografa v Divadle Drak Hradec Králové. V zahraničí doposiaľ vytvoril vyše 130 inscenácií ako scénograf a vyše 30 inscenácií ako režisér. V súčasnosti spolupracuje s českými divadla ako Divadlo loutek Ostrava, Cirk La Putyka Praha, Divadlo Radost Brno a i. So Starým divadlom Karola Spišáka Nitra prvýkrát spolupracoval v roku 2010. Je režisérom inscenácie Doktor Faust, Staré divadlo Karola Spišáka Nitra.

Absolvovala štúdium v odbore filmová a televízna dramaturgia a scenáristika na VŠMU Bratislava a odbor estetika na UKF Nitra. Od roku 1985 pôsobí v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, najprv ako dramaturgička a od roku 1992 aj ako riaditeľka. Ako autorka scenárov a dramatických textov získala rôzne ocenenia (Cena Alfréda Radoka, Dráma a i.) Už dve desaťročia sa venuje problematike ženskej skúsenosti v divadle, s čím súvisela jej iniciatíva založenia Štúdia T.W.I.G.A. pri BDNR. Je režisérkou predstavenia BDNR pre dospelých peneLopa.

Na hudobnej scéne začal aktívne pôsobiť ako dvadsiatnik. Prezentuje sa ako skladateľ, performer a multiinštrumentalista. K hudbe sa dostal prostredníctvom rôznych rockových a popových hudobných kapiel. Potom sa začal venovať kubánskej a džezovej hudbe a na Luxeburskom hudobnom konzervatóriu získal absolventský diplom v štúdiu džezu, hry na vibrafón a perkusiách. Po obohatení svojich skúseností na rôznych miestach (Havana, New York, Paríž) a s rôznymi výnimočnými osobnosťami a kapelami (Biréli Lagrene, Raul de Sauza, Regional Jazz Orchestra of Lorraine, Franck Tortiller, Guy Cabay), stretol Pascala Parisota, speváka, skladateľa, gitaristu a performera. Ich stretnutie podnietilo začiatok dlhej hudobnej spolupráce a priateľstva. V roku 2015 Tellitocci, Parisot, Laurent Meunier a Olivier Prou vytvorili prvý projekt pre deti a mládež C’est parti, mon Kiki!.

 

Absolvent AGRFT Ľubľana. Už počas štúdia inklinoval k oblasti performatívneho umenia. Počas svojej profesionálnej kariéry režijne vytvoril rad inscenácií tanečného, bábkového a alternatívneho divadla. Jeho rukopis je známy aj v zahraničí, vďaka hosťovaniu jeho inscenácií na rôznych prestížnych medzinárodných festivaloch, napr. v Charleville-Mézièrs vo Francúzsku. Ako študent pôsobil ako asistent réžie v Slovinskom národnom divadle a Srbskom národnom divadle. Na 10. bienále slovinských bábkarov získal Cenu za Réžiu inscenácie Nekje drugje, ktorá je v programe festivalu.

Je zakladateľkou Divadla Líšeň. Pôsobí ako interná režisérka a scenáristka. Divadlo preferuje autorské inscenácie pre deti, a rovnako aj pre dospelých. Získalo viacero ocenení za svoju angažovanú tvorbu.  Režisérka spolupracuje s rómskymi umelcami, s ktorými vytvorila niekoľko inscenácií. Angažuje sa v projekte Provokující divadlo, ktoré sa snaží reflektovať politickú situáciu vo svete, vyjadruje osobné postoje umelcov Divadla Líšeň a chce inšpirovať a podnecovať ostatných k aktivite vedúcej k slobode. Na festivale sa režijne predstaví s inscenáciou Spoveď bachara.

Od roku 1985 pracuje v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako režisér a umelecký šéf. Venuje sa bábkarskej i činohernej réžii inscenácií pre deti a dospelých. Spolupracoval s mnohými slovenskými (DAB Nitra, SKD Martin, DJZ Prešov), poľskými (Białystok, Bielsko-Biała, Opole, Varšava) i českými súbormi (Klicperovo divadlo Hradec Králové, Divadlo loutek Ostrava). Je známy svojím výtvarným divadelným jazykom a viacvrstevnou prácou so znakom v tvorbe pre deti i pre dospelých. Jeho tvorba je často oceňovaná, napr. Cena Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii Divadlo 2017 za réžiu inscenácie Vojna nemá ženskú tvár, Grand Prix na 24. ročníku Celonárodného festivalu bábkového divadla v Opole (2009, Ivona, princezná burgundská), bol niekoľkokrát nominovaný na cenu Dosky. Festival uvedie jeho inscenáciu O sliepke, ktorá sa nevzdala.

V ročníku Leonida Popova absolvovala odbor bábkarská réžia na Kyjevskej národnej univerzite divadelného, filmového a televízneho umenia I. K. Karpenka-Karého v Kyjeve. V súčasnosti tu pôsobí ako doktorandka. Od roku 2017 je súčasne režisérkou Kyjevského akademického bábkového divadla a bola vedúcou 3. ročníka Medzinárodného festivalu bábkového divadla pUp.pet. Spolupracovala s ukrajinskými bábkovými divadla v Chersone a Černivci. Je režisérkou inscenácie pre deti Kto rastie v parku?

Vyštudovala odbor bábkoherectvo na DAMU Praha. Ako herečka spolupracovala s mnohými zahraničnými divadlami, napr. Divadlo Drak Hradec Králové, Pantomimtheater Milana Sládka Kolín nad Rýnom, alebo režisérka, napr. Bábkové divadlo Maribor, Bábkové divadlo Ľubľana a i. Je spoluzakladateľkou Divadla PIKI (1990), ktoré je autorským divadlom pre deti. Za umeleckú činnosť s Divadlom PIKI získala vyše štyridsať ocenení za herecký výkon, scenár, réžiu, kreativitu aj za najhumánnejšie posolstvo. V súčasnosti je umeleckou šéfkou Bratislavského bábkového divadla a vysokoškolskou pedagogičkou na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU Bratislava. Na festivale sa predstaví inscenáciou pre batoľatá OkololO.

Absolvent DAMU Praha. Zakladajúci člen a umelecký šéf Divadla Continuo, ktoré je situované vo vidieckom prostredí a pôsobí tam už vyše tri desaťročia. Svoju tvorbu a režijnú poetiku v Divadle Continuo vyvíjal spočiatku skrz bábkové divadlo, neskôr sa inšpiroval pouličným a cirkusovým umením, až si napokon divadlo vytvorilo svojbytný divadelný jazyk, spájajúci pohybové herectvo s výraznou výtvarnou štylizáciou. Česká divadelná kritika nazvala poetiku divadla ako „novú stredoeurópsku snovú obrazivosť“. Pedagogicky pôsobí na Accademii Teatro Dimitri vo Švajčiarsku. Helena a Pavel Štouračovci získali Cenu festivalu Skupova Plzeň 2022 za réžiu a výtvarný koncept inscenácie Hic sunt dracones, ktorá je súčasťou festivalového programu.

Čerstvý absolvent magisterského stupňa v odbore pohybové divadlo na Accademii Teatro Dimitri vo Verscio. Pochádza z Burkina Faso. Po štúdiu divadelného umenia na Superior School of Theatre Jean-Pierre Guingané v Ouagadougou spolupracoval na tanečných a divadelných inscenáciách s rôznymi africkými režisérmi. Absolvoval aj zahraničné stáže, napr. na Akademie für Darstellende Kunst v Nemecku alebo Zürcher Hochschule der Künste v Zürichu. Založil vlastný divadelný súbor Théâtre Éclosions, ktorého cieľom je výskum inej formy divadla prostredníctvom tela performera, inšpirovanej obradmi a tradíciami Burkina Faso. Na festivale predstaví svoju monodrámu Sini.

Vyštudovala odbor pedagogika moderného tanca na HAMU Praha. Ako tanečnica spolupracovala s rôznymi zahraničnými choreografmi a zoskupeniami a bola trikrát nominovaná na Cenu Thálie. V roku 2003 získala titul Tanečná osobnosť roku Nokia Dance Award a v 2005 bola ocenená ako Tanečnica roka Českou tanečnou platformou. Stála pri zrode renomovanej českej skupiny nového cirkusu Cirk La Putyka Praha. V roku 2012 založila medzinárodne uznávané a oceňované tanečné divadlo Lenka Vagnerová & Company, kde pôsobí ako riaditeľka, umelecká šéfka, choreografka, režisérka a dramaturgička. Svoju tvorbu predstaví inscenáciou Panoptikum.

Absolvent odboru divadelná réžia na JAMU Brno. Po štúdiu sa venoval réžii na voľnej nohe. Od roku 2014 sa podieľal na vzniku divadelnej scény v Starej Aréne v Ostrave, kde sa stal napokon jej umeleckým šéfom, režisérom a dramaturgom. V súčasnosti pôsobí na voľnej nohe a spolupracuje s rôznymi českými divadlami ako Divadlom loutek Ostrava, Studio G Ostrava, Divadlo Tramtarie Olomouc a iné. Venuje sa pedagogickej činnosti na Janáčkovej konzervatoři v Ostrave. Festival obohatí jeho fantasy rozprávka Plasťáci útočia.

Absolvent UMB Banská Bystrica a odboru dramaturgia a réžia alternatívneho a bábkového divadla na DAMU Praha. Pôsobil ako interný režisér a umelecký šéf Západočeského divadla Cheb. Doposiaľ spolupracoval s viacerými českými i poľskými divadlami, napr. Wroclawski Teatr Lalek, Białostocki Teatr Lalek, Švandovo divadlo Praha, Nová scéna Národního divadla Praha a i. Od roku 2013 pôsobí ako pedagóg na DAMU a od 2019 je vedúcim Katedry alternativního a loutkového divadla. Na Slovensku spolupracoval s Divadlom Alexandra Duchnoviča Prešov, Štátnym divadlom Košice a Bábkovým divadlom Košice. Vo svojej tvorbe kombinuje princípy činoherného, bábkového a pohybového divadla. Je režisérom predstavenia Chaplin.

Režisér, umelecký šéf a spoluzakladateľ Teatra Klinika Lalek, ktoré založili v roku 1988 študenti vroclavskej Akademie Sztuk Dramatycznych. Divadlo neskôr zmenilo svoje pôsobisko a presťahovalo sa na vidiek, do dediny Wolomierz a od roku 1993 sídli v priestoroch zrekonštruovanej železničnej stanice, ktorú pomenovali Stacja Wolomierz. Divadlo nesie status kočovného divadla a na čele s Wiktorom Wiktorczykom vytvára primárne pouličné bábkové produkcie, ktoré vyhľadáva celý svet a sú medzinárodne oceňované. Cirkus Tarabumba je profilovým predstavením tejto formácie.

Absolvent odboru bábkoherectvo na VŠMU Bratislava. Na Slovensku je považovaný za všestranného umelca – bábkoherca, výtvarníka, scénografa, bábkarského výtvarníka a technológa. Bábky vyrába nielen pre divadlo, ale aj film. Okrem domácej scény pôsobil aj v nemeckom Pantomimen Theater Milana Sládka. Je zakladajúcim členom zoskupenia Med a prach. Spolupracoval so Slovenským rozhlasom na vzdelávacích cykloch pre deti. Bol viackrát ocenený na medzinárodných bábkarských festivaloch, napr. v Lodži, Subotici. Pôsobí na voľnej nohe, no aktívne spolupracuje s Novým divadlom v Nitre a s Nezávislým divadelným zoskupením Odivo. Svetlonos je poslednou spoločnou autorskou produkciou režiséra a zoskupenia Odivo.

Absolventka odboru divadelná dramaturgia a réžia na AU Banská Bystrica. S Máriou Danadovou prvýkrát spolupracovala pri realizácii jej absolventskej inscenácie. V rokoch 2008 až 2014 aktívne spolupracovala s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici. V súčasnosti spolupracuje s niekoľkými slovenskými divadlami, napr. Divadlo Štúdio tanca, Bratislavské bábkové divadlo, Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže. Je zakladajúcou členkou nezávislého divadelného zoskupenia Odivo a režisérkou inscenácie Svetlonos. 

Absolventka odboru bábkoherectvo na VŠMU Bratislava (štyri semestre absolvovala na KALD DAMU Praha). Po absolutóriu nastúpila do hereckého ansámblu Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Počas štúdia a po štúdiu spolupracovala s viacerými uznávanými osobnosťami, ako Jiří Havelka, SKUTR, Petra Tejnorová a i. Od roku 2011 je redaktorkou literárno-dramatickej sekcie RTVS. V súčasnosti pôsobí ako bábkoherečka, performerka, režisérka a lektorka workshopov. Od roku 2014 formuje nezávislé divadelné zoskupenie Odivo, ktoré tvorí bábkové, objektové, pohybové a performatívne inscenácie pre detské a dospelé publikum. V júni 2022 získala Cenu festivalu Skupova Plzeň 2022 za pohybový koncept inscenácie Mauglí Bratislavského bábkového divadla. Je režisérkou inscenácie Svetlonos. 

Absolventka odborov divadelná réžia a metodika pantomímy na JAMU Brno. Jedno desaťročie pôsobila v bábkovom divadle Radost Brno. V roku 1992 založila dnešný Ateliér divadlo a výchova pro Neslyšící na JAMU a doposiaľ sa venuje dramatickej výchove pre nepočujúcich. Režijne pôsobila v desiatke domácich i zahraničných divadiel, vrátane BDNR. V roku 2004 získala Výročnú cenu Českého centra Assitej. V roku 2006 dostala medailu Ministerstva školstva, mládeže, telovýchovy II. stupňa za umeleckú a pedagogickú činnosť. V roku 2007 jej bola udelená Zlatá medaila JAMU. Režírovala a pedagogicky viedla inscenáciu Bol jeden domček a Kde je moja kravička?

Absolventka odboru dramaturgia a réžia alternatívneho a bábkového divadla DAMU Praha. Od roku 1996 pôsobila v prešovskom divadle Babadlo a roku 1999 získala angažmán v Naivním divadle Liberec, kde dodnes pôsobí ako režisérka, herečka a umelecká šéfka. Získala mnohé ocenenia, napr. Cenu Festivalu PIF Záhreb 2013 za réžiu inscenácie Budulínek, Cenu Divadelních novin 2016 za autorstvo inscenácie Čechy leží u moře (spolu s Radkom Malým a Vítem Peřinom) a i. Pôsobí, ako pedagogička na Katedre alternativního a loutkového divadla DAMU Praha. Kabinet zázrakov alebo Orbis pictus vznikol pod jej režijným vedením.

Absolventka Katedry teórie a kritiky DAMU Praha. Pracovala na Oddelení dokumentácie v Divadelnom ústave Praha, neskôr ako PR manažérka Institutu umění – Divadelného ústavu a v autorskoprávnej agentúre Aura-Pont sa venovala anglicky písanej dráme a propagácii českej drámy v zahraničí. Pravidelne prispieva do českých a slovenských divadelných periodík, dlhodobo spolupracuje s redakciou časopisu Loutkář. V súčasnosti je dramaturgičkou Mestského divadla Kladno.

Absolvovala štúdium na East 15 Acting School v Londýne a modul bábkarská réžia a dramaturgia na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU Bratislava. V súčasnosti pôsobí ako herečka, režisérka, lektorka divadla utláčaných a zdravotná klaunka v rámci združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Vo svojej tvorbe hľadá priestor na stretnutie sa divadla a prírody, uchopenie prítomného okamihu a živej telesnosti herca obdareného divom vedomia. Je režisérkou inscenácie Sen o pralese, Divadlo LAB VŠMU.

Absolvent Katedry grafického dizajnu / vizuálnej komunikácie na VŠVU Bratislava. Počas štúdia sa zúčastnil študijných pobytov na umeleckých vysokých školách v Slovinsku (Akademija za likovno umetnost) a Fínsku (Taideteollinen korkeakoulu). Pracoval pre slovinský divadelný časopis MASKA, o. z. Open Design Studio a od roku 2012 pôsobí ako grafický dizajnér pod značkou Zelená lúka. Zameriava sa predovšetkým na editorial dizajn a tvorbu vizuálnych identít, pravidelne rieši divadelné a kultúrne zákazky. Ako spoluautor a dizajnér sa podieľal na vydaní publikácie Cvernovka a je držiteľom niekoľkých ocenení Národnej ceny za dizajn.

DOBROVOĽNÍCI

Staň sa dobrovoľníčkou/dobrovoľníkom

Medzinárodného festivalu BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2022 Divadlo na každý deň,

staň sa súčasťou nášho organizačného tímu !!!

> priamo sa zúčastníš organizácie významného bábkarského festivalu
> spoznáš nových ľudí a čaká ťa veľa zážitkov
> získaš nové skúsenosti a kontakty
> môžeš sa zúčastniť vybraných festivalových predstavení

> Festival sa uskutoční od 26. septembra do 2. októbra 2022 v Banskej Bystrici. Informačné stretnutie pre dobrovoľníčky/dobrovoľníkov plánujeme na 19. septembra 2022.

> s akreditáciou účastníčok/účastníkov festivalu a s poskytovaním informácií
> so sprevádzaním divadelných súborov aj individuálnych zahraničných hostí (komunikácia v cudzom jazyku: ANJ, FRJ, NJ)
> s organizačným zabezpečením sprievodného programu
> s technickými prácami (stage support)
> s asistenčnými prácami pre organizačný štáb

> všetky potrebné informácie a materiály > jedlo a pitný režim (festival podľa počtu odpracovaných hodín zabezpečuje minimálne 1 jedlo denne a celodenný pitný režim
> potvrdenie pre školu (absolventská prax v rámci štúdia)
> potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti
> voľný vstup na vybrané predstavenia festivalu
> voľný vstup na vybrané predstavenia z repertoáru BDNR v sezóne 2022/23

Stačí, ak vyplníš náš dotazník. Následne ťa budeme kontaktovať.

Záväzne prihlásiť sa môžeš do 16.9. 2022 do 22:00 h.

V prípade potreby píš alebo volaj koordinátorke dobrovoľníkov p. Lívii Pyšnej na bdnr@bdnr.sk 

alebo na +421 907 807 999.

Tešíme sa na Teba !!!

Dotazník nájdeš na tomto linku:

https://forms.gle/hxe52nCMq1AAtBHT8

Ďalšie informácie

Ak ste nenašli informácie, ktoré hľadáte,  kontaktujte nás