FESTIVALOVÁ VÝSTAVA

FESTIVALOVÁ VÝSTAVA 

8. 9. – 21. 10. | Galéria v podkroví, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

DIVADELNÉ STOROČIE – STOPY A POSTOJE 

Sekcia bábkového divadla ako súčasť výstavy zorganizovanej pri príležitosti celoslovenského projektu Rok slovenského divadla 2020. 

Kurátorka výstavy: Barbora Krajč Zamišková 

Vernisáž: 8. 9. o 16.00 

PO – PIA: 10.00 – 16.00 (do 15. 9.) 

PO – PIA: 10.00 – 17.00 (od 16. 9.) 

Bábkové divadlo sa na Slovensku vyvíjalo od pohyblivých figúr slúžiacich na náboženské obrady cez ľudové zvyky, kočovných bábkarov po spolkové divadlá až k divadlám profesionálnym. Popri detskom začalo oslovovať aj dospelého diváka, využívali sa rôzne typy bábok a postupne sa prešlo k odkrytému vodeniu, ktorému popri antiiluzívnosti dominuje hravosť, metafora a partnerský vzťah herca a bábky. 

Sekcia bábkového divadla, ktorá je prezentovaná vo výstavných priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici, vychádza z výstavy, ktorú pripravil Divadelný ústav v Bratislave k Roku slovenského divadla 2020. Výstava pripomínala 100. výročie založenia Slovenského národného divadla, ale aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území. Naša výstava je koncipovaná v dvoch líniách – základnej, v ktorej sa návštevník zoznámi s históriou bábkového divadla na Slovensku, a sekundárnej, venujúcej sa najhrávanejšiemu textu kočovných bábkarov Faustovi. Ten si našiel svoje miesto aj v repertoároch súčasných bábkových divadiel. Návštevníkov a návštevníčky osloví svet historických a súčasných bábok a divadielok, málokedy prístupný v takejto podobe na jednom mieste a v čase. 

Krásne bábky sú zapožičané z Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, z Múzea Divadelného ústavu a z Bábkového divadla na Rázcestí. 

Hlavnými organizátormi výstavy sú Divadelný ústav Bratislava, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň a festival Bábkarská Bystrica 2022.  

Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia  zriadená Ministerstvom kultúry SR. 

Výstava vznikla v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. 

Tlačovú správu k výstave nájdete TU.