Iné

Iveta Škripková: Festival je dramaturgický výzkum

Banská Bystrica se opět rozžila divadlem. Na programu festivalu Bábkarská Bystrica bylo letos 22 inscenací dovezených z devíti zemí světa. Během týdne diváci měli možnost zhlédnout loutková představení jak pro ty úplně nejmenší diváky, tak pro děti školou povinné, teenagery i dospělé. Hrálo se navíc po celém městě – nejen v divadelních sálech, ale i v prostorách škol či venku na náměstí.

Celý rozhovor nájdete TU

Autorka : Adéla Vondráková, Divadelní noviny, október 2022

Článok o festivale Bábkarská Bystrica 2022 v novembrovom vydaní Divadelních novin

DN-2022-19

Iniciatíva BB22, ktorá vznikla na divadelnom festivale v Banskej Bystrici, žiada od politikov podporu spolupráce kultúrnych a divadelných inštitúcií so školami – zmenami v školských a kultúrnych zákonoch. Viac si prečítajte v článku denníka Pravda z 19.10.2022

https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/644182-divadelnici-vyzvali-prezidentku-ministrov-aj-parlament-pustite-zive-umenie-do-skol-pomozete-detom/

Iveta Škripková Porozumieť si pre časopis KOD 10/2022

Dobrý deň pani Škripková.

Samozrejme rád sa podelím.

Festival Bábkarská Bystrica bol tohto roku 2022 mojim prvým festivalom v Banskej Bystrici ako študenta Katedry bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Celý festival sa niesol vo veľmi príjemnej a tvorivej atmosfére. Mohol som sa stretnúť s tvorbou našich domácich ako aj zahraničných umelcov a tvorcov, čo považujem za veľké plus a výnimočnú skúsenosť a zážitok. Veď čo môže byť lepšie ako umenie, za ktorým nemusíme cestovať po Európe, ale všetko príde v správnom pomere až k nám na festival a máme možnosť ako umelci a ľudia zažiť a vidieť predstavenia na vlastnej koži u nás doma na Slovensku?

Myslím si, že ponuka jednotlivých inscenácii bola kvalitná a veľmi silná. Nápaditosť, hravosť a mnoho iných bábkových alebo vizuálno- technicko zaujímavých inovatívnych prístupov vo mne ešte viac rozprúdili chuť a chtíč tvorivo pracovať v umení a zapáliť sa viac a viac pre bábkové divadlo a jeho rozmanité formy.    

Veľmi sa mi páčil „duch“ v ktorom sa niesla Bábkarská Bystrica a tým myslím vzdelávanie divadlom. Zúčastnil som sa rôznych workshopov a diskusii, ktoré mi ako študentovi umožňovali zažiť a počuť skúsenosti starších a skúsenejších kolegov a tvorcov. I keď je pravda, že nie vždy som rozumel, čo sa na diskusii hovorili, ale o to viac ma bavila prítomnosť bytia na mieste.

Podľa mňa by sa tento ročník mal volať senzuálna Bystrica, pretože ma neskutočne zaujala pestrá škála inscenácii, v ktorých bolo cítiť, že pracujú s vnemami.

Musím podotknúť ,že z Bábkarskej Bystrice si odnášam kopec zážitkov, nových priateľstiev a spoznal som ľudí a osobnosti, ktoré som doposiaľ poznal iba z titulných strán rôznych odborných periodík, kníh, publikácii alebo z kníh o bábkovom divadle.

Teším sa na ďalší rok a nové inscenácie

S pozdravom

Erik Šupčík

Milá Iveta, vážená pani riaditeľka, milý Marián,
dovoľte, aby som sa v mene svojom a v mene katedry srdečne a úprimne poďakovala za možnosť prijať našich študentov ako hostí festivalu Bábkarská Bystrica.
Vrátili sa z festivalu šťastní, otvoril sa im široký obzor tvorivých možností, ktoré im odkryli výborné predstavenia, ktoré ste im týmto sprístupnili. SRDEČNÁ VĎAKA !!!
Zároveň prijmite moje blahoželanie k úspešnému festivalu, ktorý je najlepším spôsobom ako celospoločensky podporiť bábkové divadlo aj s jeho tvorcami. I za to Vám patrí vďaka.
Na záver prijmite moje ospravedlnenie. Zdravotný stav mojich rodičov mi nedovolil vycestovať, no dúfam, že nabudúce mi budú hviezdy viac naklonené.
Srdečne Vás pozdravujem a ďakujeme!
Ida

prof. Ida Hledíková PhD
Head of Puppetry Department, Faculty of Theatre
Academy of Performing Arts in Bratislava, Slovakia

Dear Iveta Škripková, good day.

Let me introduce myself. My name is Daria Ivanova-Holobova. I am head of the literary-drama department of Kyiv Academic Puppet Theatre, associate professor of Puppet Theatre Art Department at Kyiv National Karpenko-Kary University of Theatre, Cinema and Television.

We met at your amazing festival in Banska-Bystrica. Let me one more time express my huge gratitude for inviting our students with the show „Who grows in a park“. It was an honour for us to participate in such a great event. We fall in love with your beautiful city and festival with such a rich history and program! THANK YOU and all your team one more time! Especially thank you for the interesting and fruitful discussion after the shows. You created (such a rare on the rest of other festivals) space for thinking and professional debating.

Dear Iveta Škripková, I am also writing to you because I am still thinking about the first show of the festival „Cyber Cyrano“, the show from the repertoire of your theatre as I understand. I also work with pupils in Kyiv gymnasium and know how difficult it is to involve them in classic literature, art, and how it is necessary to find the right approach to their minds and hearts. I think in your performance you find the right keys. In a very interesting way.

Also I am thinking about the „Cyber Cyrano“ in the context of the theoretical subject I teach our future directors of puppet theatre in our university – it is „Collaboration director and dramaturg“. Recently I am working on the author course of lectures and seminars dedicated to this special discipline. One of the areas of research – working with classic plots and staging them in a new director’s version. And your „Cyber Cyrano“ gives so much space for thinking and analysing.

Moreover now I am on the Showcase, 25 Meeting of professional theatres for children and youth, organised by Croatian Center of ASSITEJ. This morning I watched the show „I Cyrano I djevojcika“ by Teatr Poco Loco Zagreb. And again Cyrano, and again new vision of the old and well-known plot. I am really inspired for the research and for article about these productions. How classic plots work in contemporary theatre, how they are in some kind of digital spac, how could they be related with events of today’s life (as in your show)? So many interesting questions. Also I want to propose to our students to find answers on the seminars.

Dear Iveta Škripková, that is why I am writing to you and want to ask you (if it is possible of course) to read the text of the play the show „Cyber Cyrano“ is based on (even if it is in Slovakian, today’s technologies, particularly online translators will give general view, I think so). And maybe you have some intervenes with the authors, directors, actors in newspapers, magazines or online sources, I would be very appreciative. And of course the huge question about the possibility to review the video version of the show (if you have it), because not all the students of our department were present on the festival and I want to give them possibility to review the latest premiers of the European theatres (also related with the topic of research).

I promise you all the copyrights will be preserved. Using these materials only in the frame of the educational process for the students of our department.

Dear Iveta Škripková, I am sorry for so many questions and requests, I would be very appreciate if we an in such way to collaborate artistically and scientifically )) I also obligate to share all the published results of the research (I hope it could be an article and it could be published, maybe it will be interesting in the future for publishing by UNIMA Slovakia or art magazines in your country, I have experience of publishing text with „Teatr Lyalek“ (UNIMA-Poland), „Manip“ (THEMAA, UNIMA-France). German „double“ magazin für puppen-, figuren- und objekttheater.

I am in such an inspired mood (my favourite after the good festival) when you have new ideas and want to research, to create something new.

Dear Iveta Škripková, thank you and the team of „Babkarska Bysrtica“ for this sparkle of inspiration.

Thank you for all your time and attention.

Looking forward to hearing from you.

P.S.: Greetings to your brother Ihor – the best sound and light director! It was a real pleasure to work with him! Thanks him for professional support and interesting conversation.

with warmest wishes,
PhD, head of the literary-drama department
of Kyiv Academic Puppet Theatre,
associate professor at the Department
of Puppet Theatre Art
Kyiv National Karpenko-Kary
University of Theatre, Cinema and Television,
Daria Ivanova- Hololobova

Vážená pani riaditeľka, bolo pre nás veľmi cenné a inšpirujúce byť súčasťou tohtoročného medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica. Tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu.

S úctou

PhDr. Iveta Onušková
riaditeľka školy
Gymnázium A. Sládkoviča
Komenského 18, Banská Bystrica

Bolo skvelé, že ste boli u nás. Musím povedať že celý program festivalu bol naozaj veľmi dobrý aj keď som bohužiaľ nemala kapacitu prísť na viac vecí, ale viem že to boli skvelé produkcie. Fakt klobúk dole.

Majte sa pekne
Lucia Kašiarová
riaditeľka divadla Štúdio tanca

Vážená pani riaditeľka, milá Ivetka,
festival 23. Bábkarská Bystrica je definitívne za nami, teraz už môžeme len rekapitulovať, hodnotiť, spomínať.
Bol to náročný niekoľkodňový festivalový maratón, ale stál za to. Doteraz rezonujú vo mne zážitky z predstavení, diskusií a stretnutí s kolegami, priateľmi, fanúšikmi a milovníkmi bábkového divadla a divadla vôbec.
Program festivalu bol výborne pripravený, jedno s druhým súviselo, dopĺňalo sa, nadväzovalo na seba, nič nebolo náhodné, všetko bolo premyslené a domyslené. Predstavenia i diskusie mali vysokú umeleckú a odbornú úroveň a kvalitu. Panelová diskusia s medzinárodnou účasťou Vzdelávanie divadlom je do budúcna viac ako sľubnou devízou.
S festivalom Bábkarská Bystrica som spätá už od jeho založenia v roku 1977. Najprv som sa ho aktívne zúčastňovala ako účinkujúca v predstaveniach Štátneho bábkového divadla v Bratislave (teraz Bratislavské bábkové divadlo), potom ako odborná pracovníčka Divadelného ústavu, teraz už len ako diváčka (dôchodkyňa na plný úväzok) a tichá pozorovateľka, jedna z mála ešte žijúcich pamätníkov tohto festivalu. Som nesmierne rada, že festival nezanikol (ako mnohé iné), že naďalej žije plným životom, rozvíja sa, neustále inovuje a stále prichádza s novými nápadmi a inšpiráciami.
Ďakujem vedeniu divadla a festivalu za možnosť zúčastniť sa 23. ročníka Bábkarskej Bystrice, ďakujem celému kolektívu BdnR za príkladnú ústretovosť a starostlivosť, to všetko vykonávané s veľkou radosťou a vnútorným zanietením.
Treba sa poďakovať aj všetkým inštitúciám, organizáciám a sponzorom, bez ktorých podpory by bol festival citeľne ochudobnený.
Milí moji v BdnR, ďakujem za všetko a teším sa, dúfam- dovidenia o dva roky na 24. Bábkarskej Bystrici.

Ivica O z á b a l o v á

„We did presentation about festival in our department puppet theatre art in the university. It was very interesting event for our students and professors. Thank you so much for invitation and very good organization on the festival.“ -Kateryna Lukianenko 

K Iniciatíve BB 22 (ktorej cieľom je posilniť zámery odbornej spolupráce medzi rezortami školstva a kultúry a riešiť dostupnými metódami vzdelávanie divadlom vo vzdelávaní formálnom i neformálnom v našom školskom a kultúrnom prostredí a to podľa príkladu európskych krajín a platných deklarácií ohľadom vzdelávania divadlom) sa pripojili mnohí predstavitelia kultúrnej a divadelnej obce. Medzi nimi aj riaditeľka Mestského divadla v Trenčíne Zuzana Mišáková, ktorá nám napísala:

Dobrý deň Ivetka, 

ďakujem za Vašu prácu. Rada túto iniciatívu podporím. Vidím, že ste ma menovali medzi účastníkmi diskusie 🙂

Tiež sa snažím na tomto poli vyvíjať tlak a najmä osvetu v rámci svojich možností. Na webovej stránke Mestského divadla Trenčína vyšli v ostatnom čase dva články, ktoré sa venujú tejto téme. Jeden priamo, ide o článok: Divadelná sezóna odštartovala aj na školách a tiež článok Divadlo nie je budova, ale ľudia v nej, kde sa v druhej časti rozhovoru tejto téme venujeme. V druhom článku je dokonca odkaz na Vaše podujatie v Banskej Bystrici, čiže ak by ste chceli použiť do mediálnych výstupov, pokojne použite. Tento článok dáme pôjde v dohľadnej dobe aj ako sponzorovaný príspevok na facebooku na 2/3 Slovenska. 

Články nájdete tu:

https://www.mdtn.sk/divadelna-sezona-odstartovana-aj-na-skolach/   – článok k téme vzdelávanie divadlom  https://www.mdtn.sk/divadlo-nie-je-budova-ale-ludia-v-nej/ – návrat k Vášmu festivalu a tiež k téme vzdelávanie divadlom.

Prosím Vás medzi signatárov zaradiť aj Mestské divadlo Trenčín. 

Robíme na tomto poli už pár rokov a veľmi nás to zaujíma. Väčšina našich kolegov sú aj pedagógovia, čiže vieme v tejto veci aj prispieť skúsenosťou. So školami sa snažíme spolupracovať od roku 2015, čiže mám bohaté skúsenosti.

Milá pani riaditeľka a festivalový tím Bábkarská Bystrica 2022!

Na tohtoročné stretnutie sme si museli trpezlivo počkať, pri prekonávaní dvojročného pandemického obdobia a navykajúc si na to, že svet sa za ten čas zmenil. Mám veľkú radosť, že niečo predsa len zostáva nezmenené – Váš festival, jeho atmosféra a nasadenie všetkých jej aktérov, ktorú mám tú česť zažívať (už ozaj) desaťročia. Nezmenené zostáva aj Vaše úsilie otvárať nové témy, klásť otázky a hľadať na ne (aj nepríjemné) odpovede. Dokážete nájsť a pomenovať to, čo je v danej chvíli dôležité. Vďaka tomu sa festival stále drží na pulze doby, je bezpečným miestom, ktoré ju umelecky zrkadlí.
Tohtoročnou témou festivalu – vzdelávanie divadlom – ste pripomenuli, aká dôležitá je úloha divadla pri formovaní kritického myslenia spoločnosti a pri výchove mladej generácie k demokracii.
Želám Vám veľa síl do ďalších ročníkov, odhodlaný tvorivý a realizačný tím, vnímavé publikum a prajné zázemie.
Ďakujem Vám za možnosť byť pri tom.

Dominika Zaťková

Vyberáme z divadelnej kroniky od našich divákov a diváčok:

SKVELÉ!!! ĎAKUJEME ZA ŠPECIÁLNY ZÁŽITOK 🙂“ -Matej, Leo, Monika, Ivka z BB

Bolo to perfektné, krásne vystúpenie.“ -Demkovci

Ďakujeme za predstavenie. Veľmi sa nám páčilo. <3

AlexandraTatianaRóbert

Kabinet zázrakov alebo Orbis pictus (Naivní divadlo, Liberec, CZ)

Ďakujeme, bol to príjemný zážitok.“ -Demkovci

Ďakujeme za krásne predstavenie.

Ďakujeme za nádherné predstavenie a zapojenie syna 5,5 r. do predstavenia.

Ďakujeme za úžasné predstavenie.“ -J&B

Ďakujeme, bolo to nádherné predstavenie 🙂“ -Žiačky z VŠ TRUNI, odbor SJ v KN.

Bol jeden domček a Kde je moja kravička? (JAMU, Brno, CZ)

Ďakujeme za inšpirujúce predstavenie a neskutočnú bábku démona“ -T+R

Ďakujeme krásne za fantastický zážitok, sme fascinované“ -Dia & Ivana

Krásne, podnetné, intímne a inšpiratívne predstavenie. Ďakujem tvorivému tímu.

Svetlonos (Odivo, Banská Bystrica, SK)

„ Aj napriek mokrému osvieženiu ďakujeme za krásny veselý cirkus – zážitok“ -Tatiana & Robert

Cirkus Tarabumba (Teatr Klinika Lalek, Pobiedna, PL)

It was amazing <3 <3 <3 You are very cool!!!

Okololo (Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava, SK)

Nádherné, citlivé, ďakujeme krásne.“ -M+P from D. Concordia

29. 9. ZŠ Harmanec, Laura Eremiášová. 2022 <3

Plechová Mína (Divadlo PIKI, Pezinok, SK)

<3 Wow.

Wit love from Ukraine <3

Kto rastie v parku? (Kyjevská národná divadelná, filmová a televízna univerzita I. K. Karpenka-Karého, Kyjev, UA)

ĎAKUJEME <3. P. S. Sliepočka nemala chybu.“ -ZŠ Harmanec, Vivien, Lejka, Miška, Mirko, Kika, Vivi B.

O sliepke, ktorá sa nevzdala (BDNR, Banská Bystrica, SK)

Výborné divadlo!“ – Erin & Ľubica

🙂 Vďaka“ „Bisous <3

Poďme, Kiki! (Traffix Music, Bagnolet, FR)

Výborné divadlo!

ĎAKUJEME

Niekde inde (Lutkovno gledališče, Ľubľana, SI)

Wau! Zaujímavé! <3 Magické * Veľmi oceňujem prácu s vodením a výtvarnú stránku.

360° Virtual Puppetry – Nemecké balady – Kráľ duchov (Puppentheater, Zwickau, DE)

Cyber Cyrano patrí k mojim obľúbeným predstaveniam a myslím si, že téma rezonuje nielen medzi mladými!

Cyber Cyrano (BDNR, Banská Bystrica, SK)