Kontakty

                          Iveta Škripková | riaditeľka BDNR | riaditeľka festivalu, program a koncepcia festivalu, zahraničné vzťahy

                   riaditelka@bdnr.sk | +421 48 412 56 23, 0910 357 503

                               Marián Pecko | umelecký šéf BDNR, režisér | umelecký šéf festivalu, program a koncepcia festivalu      

                 bdnr@bdnr.sk | +421 48 412 56 23, 0903 543 943

           Produkcia, marketing

………………………………………………………………………………………………………………….

 • Lívia Pyšná | vedúca produkcie a marketingu BDNR, individuálni hostia a hostky (akreditácia), ubytovanie, strava, dobrovoľníci, organizácia predstavení, asistencia pri PR, bdnr@bdnr.sk | +421 907 807 999
 • Zuzana Ševčíková | produkčná BDNR, komunikácia s festivalovými súbormi, organizácia predstavení, produkčné služby, marketing@bdnr.sk | +421 907 807 999
 • Ivana Urbanová | produkčná BDNR | webová stránka, organizácia predstavení, produkčné služby, produkcia@bdnr.sk | +421 907 807 999
 • Beata Marková | prevádzka BDNR | ubytovanie, akreditácia, predaj vstupeniek, sponzori, prevadzka@bdnr.sk | +421 48 412 55 13
 • Stanislava Koctúrová  | prevádzka BDNR, doprava, predaj vstupeniek, produkčné služby, prevadzka@bdnr.sk | +421 48 412 55 13

 

           Technické zabezpečenie

……………………………………………………………………………………………………………………

 • Daniel Chlumecký | vedúci javiskovej techniky BDNR, bdnr@bdnr.sk | +421 48 412 55 13, kl. 115 | +421 907 807 157
 • Pavol Bukovina, osvetľovač BDNR, bdnr@bdnr.sk | +421 948 677 843
 • Marek Horváth, zvukár BDNR, bdnr@bdnr.sk | +421 950 713 329
 • Igor Horváth,  zvuková spolupráca na festivale, program mimo BDNR,  igor@audioservices.sk | +421 917 460 709
 • Ján Čief, svetelná spolupráca na festivale, program mimo BDNR, jancief@gmail.com | +421 911 320 429 ..

          Médiá

………………………………………………………………………………………………………………

 • Iveta Škripková | mediálna kampaň RTVS, predfestivalové podcasty, redakcia printových materiálov, organizácia diskusii, PR
 • Jaroslav Voľanský | lektor dramaturgie BDNR, koordinácia mediálnej kampane, spolupráca s médiami, redakčné práce festivalových materiálov, webová stránka, podklady bdnr.dramaturgia@gmail.com |+421 918 571 961
 • Júlia Pecková | PR, práca s verejnosťou na sociálnych sieťach, bdnr@bdnr.sk 
 • Terézia Šusteková | technická spolupráca predfestivalové podcasty, kooperácia sociálne siete, bdnr@bdnr.sk
 • Jakub Mudrák | festivalové podcasty, jakub.mudrak@theatre.sk 
 • Adela Vondráková| zodpovedná redaktorka Fest-In, adelavondrakova@gmail.com
 • Róbert Kontoš |CENTE.sk, administrácia webovej stránky, info@cente.sk
 • Martin Mistrík | Zelená lúka, grafický dizajn, mm@zelenaluka.sk
 • Lucia Faltin | preklady anglický jazyk, faltinovalucia@gmail.com

 

           Ekonomika

…………………………………………………………………………………………………………..

 • Ján Kapusta | vedúci ekonomického úseku BDNR | ekonomická stránka festivalu, ekonom@bdnr.sk | +421 48 412 55 13, kl. 107

 

          Propagácia vo verejnom priestore, odborné služby v ateliéri

 • Katarína Mažáryová | vedúca ateliérov BDNR | inštalácia výstavy, propagácie, zabezpečenie odborných služieb v ateliéroch BDNR, katka.mazaryova@gmail | +421 903 560 118

Koordinácia festivalu a BBSK

Odbor kultúry BBSK pod vedením Mgr. Petra Černeka,

kancelária predsedu BBSK pod vedením Zuzany Úradníčkovej

………………………………………………………………………………..

 

Diskusie

Festival pracujúci | Daniela Brezániová, Mário Drgoňa, Adela Vondráková, Ivica Franeková

Festival ekluzívny | Radoslav Sloboda, Lujza Urbancová, Lenka Dzadíková, Lucia Kašiarová

Festival rozmanitý  | Zoja Mikotová, Pavel Gejguš

…………………………………………………………………………………………….

 

Na festivale spolupracujú

herci a herečky BDNR : Marianna Ďuranová, Matúš Hollý, Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Ľubica Pradidová, Dodo Šamaj, Mária Šamajová

odborní pracovníci a pracovníčky BDNR: Ingrid Jazbecová, Tereza Lopejská, Samuel Mažáry, Valéria Momotenko, Veronika Šántová, Erika Tkáčová, Martin Zemko

a veľa zamestnancov a zamestnankýň, hercov a herečiek z domácich a zahraničných divadiel, pracovníci/pracovníčky zo škôl a dobrovoľníci, atď. 

Všetkým veľmi pekne ďakujeme!

…………………………………………………………………………………………….

 

 

OSOBITÉ POĎAKOVANIE

Pánovi županovi BBSK,  Ing. Jánovi Lunterovi a pani Zuzane Úradníčkovej, vedúcej kancelárie predsedu BBSK za podporu účasti ukrajinského súboru na festivale.

 

EXTRA POĎAKOVANIE

Riaditeľke Základnej školy Slobodného slovenského vysielača, pani Zuzane Sedláčekovej, pani Ivete Onuškovej z Gymnázia Andreja Sládkoviča, riaditeľovi Základnej školy Ďumbierska, pánovi Patrikovi Feriancovi, pani zástupkyni Eve Surovčíkovej, prodekanke Fakulty dramatických umení na Akadémii Umení pani Soni Kočanovej, riaditeľke SNM – Múzea hračiek a bábkarských kultúr, pani Helene Ferencovej,  riaditeľke Štátnej vedeckej knižnice, pani Blanke Snopkovej a riaditeľke Divadelného ústavu v Bratislave, pani Vladislave Fekete.

Napíšte

Pre viac informácií o festivale nás neváhajte kontaktovať.

Telefón

+421 48 412 55 13

Email

vstupenky@bdnr.sk

Adresa

Skuteckého 14
974 01 Banská Bystrica
Slovensko