Predfestivalové podcasty

Festival pripravuje predfestivalové podcasty dotýkajúce sa témy vzdelávania umením v našom domácom prostredí: Nastolenie témy. Môžete si vypočuť zaujímavé názory oslovených hostí a hostiek, ktorí a ktoré sa v divadle alebo v školstve venujú téme Vzdelávanie divadlom. V podcastoch hovoria: Iveta Škripková, Dagmar Inštitorisová, Silvester Lavrík, Zuzana Hekel, Ivica Franeková. Podcasty pripravili Iveta Škripková, Terézia Šusteková a hostia/hostky. Technická spolupráca: Terézia Šusteková, Marek Horváth

Predfestivalové podcasty 1. časť  ® Nastolenie témy ® Iveta Škripková

Úvodné slovo sme dali riaditeľke festivalu p. Ivete Škripkovej, ktorá predstavuje festival a problematiku vzdelávania divadlom na Slovensku.

Predfestivalové podcasty 2. časť  ® Nastolenie témy ® Dagmar Inštitorisová

Tento podcast sme venovali Vzdelávaniu divadlom na vysokých školách. Projekt predstavila a s Ivetou Škripkovou na danú tému diskutovala profesorka Dagmar Inštitorisová, vysokoškolská pedagogička, teatrologička, divadelníčka.

Predfestivalové podcasty 3. časť  ® Nastolenie témy ® Silvester Lavrík

Iveta Škripková sa o vzdelávaní divadlom na Slovensku tentoraz porozprávala so spisovateľom, dramatikom a riaditeľom Základnej umeleckej školy Silvestrom Lavríkom.

Predfestivalové podcasty 4. časť  ® Nastolenie témy ® Zuzana Hekel / Ivica Franeková

Záver našich predfestivalových podcastov bude patriť divadelnej lektorke a riaditeľke Divadla Jána Palárika, pani Zuzane Hekel a tiež divadelnej lektorke Ivici Franekovej z rovnomenného divadla, s ktorými sa na tému Vzdelávania divadlom rozprávala Iveta Škripková.