SEN O PRALESE

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ, Bratislava (SK)

Pondelok | 26. 9. 2022 | 20:00

Divadelná sála, Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14

Inšpiráciou pre inscenáciu Sen o pralese je kniha Felixa Saltena Bambi – lesný príbeh napísaná v roku 1923. Výrazným prvkom príbehu je motív zabíjania a strachu, z čoho môžeme usúdiť, že kniha bola silne inšpirovaná zhoršujúcou sa politickou situáciou, silnejúcim antisemitizmom a vojnovým konfliktom. V roku 1935 bol Bambi – lesný príbeh na zozname literatúry zakázanej nacistami. Tento fakt z dnešnej perspektívy umocňuje politickú alegóriu zobrazenú prostredníctvom útlaku sveta prírody a bezmocných zvierat.

Sen o pralese je absolventská inscenácia druhého magisterského ročníka katedry bábkarskej tvorby. Scénografia je vytvorená s ekologickým zámerom, dramaturgicky je inscenácia stále viac aktuálnejšia kvôli spoločenským udalostiam. Poukazujúc na konflikty ľudí, ich intimitu a nastolenie opätovnej harmónie.

Autori: Felix Salten, Joanna Maria Gierdal

Scénografia: Laura Černáková

Produkcia: Michaela Cenigová, Francesca Balej

Réžia: Joanna Maria Gierdal

Hrajú:

Ondrej Gajdoš 

Mário Houdek

Ivana Lechmanová

Dávid Selecký 

Pedagogické vedenie:

MgA. Eva Farkašová (KBT)

Mgr. art. Peter Tilajčík ArtD. (KBT)  

Mgr. art. Iveta Konýčková (KDM) 

Mgr. art. Denis Farkaš (KDM) 

Mgr. art. Zoja Zupková 

Inscenácia získala Cenu časopisu Reflektor 2021/2022 v kategórii Najlepšia výprava bábkarskej inscenácie (Laura Čermáková), Diplom ZASP (Zväzu poľských dramatických umelcov) a Čestný diplom POL UNIMA (Poľské centrum UNIMA) na Medzinárodnom festivale vysokých bábkarských škôl LALKANIELALKA v Białystoku.

https://www.vsmu.sk/df/podujatia/f-salten-j-m-gierdal-sen-o-pralese/

Po predstavení nasleduje stretnutie s tvorivým tímom. Diskusiu vedie p.Barbora Krajč – Zamišková.