Tlačové správy

Divadelné storočie – stopy a postoje na 23. ročníku festivalu Bábkarská Bystrica

/Banská Bystrica, 7. 9. 2022/

Bábkové divadlo sa na Slovensku vyvíjalo od pohyblivých figúr slúžiacich na náboženské obrady cez ľudové zvyky, kočovných bábkarov po spolkové divadlá až k divadlám profesionálnym. Popri detskom začalo oslovovať aj dospelého diváka, využívali sa rôzne typy bábok a postupne sa prešlo k odkrytému vodeniu, ktorému popri antiiluzívnosti dominuje hravosť, metafora a partnerský vzťah herca a bábky.

Sekcia bábkového divadla, ktorá je prezentovaná vo výstavných priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici, vychádza z výstavy, ktorú pripravil Divadelný ústav v Bratislave k Roku slovenského divadla 2020. Výstava pripomínala 100. výročie založenia Slovenského národného divadla, ale aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území. Naša výstava je koncipovaná v dvoch líniách – základnej, v ktorej sa návštevník zoznámi s históriou bábkového divadla na Slovensku, a sekundárnej, venujúcej sa najhrávanejšiemu textu kočovných bábkarov Faustovi. Ten si našiel svoje miesto aj v repertoároch súčasných bábkových divadiel. Návštevníkov a návštevníčky osloví svet historických a súčasných bábok a divadielok, málokedy prístupný v takejto podobe na jednom mieste a v čase.

Krásne bábky sú zapožičané z Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, z Múzea Divadelného ústavu a z Bábkového divadla na Rázcestí. Kurátorkou výstavy je bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. septembra o 16.00. Návštevníci a návštevníčky si môžu prísť pozrieť výstavu v pracovné dni od 8. septembra do 21. októbra v časoch 10.00 – 16. 00 (do 15. 9.) a 10.00 – 17.00 (od 16. 9.).

Hlavný program 23. ročníka festivalu Bábkarská Bystrica začína 26. septembra a potrvá až do 2. októbra! Kompletný program festivalu je zverejnený na webovej stránke www.babkarskabystrica.sk.

Všetkých srdečne pozývame!

Hlavnými organizátormi výstavy sú Divadelný ústav Bratislava, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň a festival Bábkarská Bystrica 2022. Divadelný ústav je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR. Výstava vznikla v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.

Festival Bábkarská Bystrica 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Festival je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. V rámci projektu Teatrálie finančne podporené Mestom Banská Bystrica. Hlavným organizátorom prehliadky je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Hlavným mediálnym partnerom festivalu je RTVS. Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj. (Jaroslav Voľanský, lektor dramaturgie BDNR)


V znamení európskeho bábkového divadla a kreatívneho vzdelávania!

/Bratislava, Banská Bystrica, 21. 9. 2022/

 Bábkarská Bystrica, medzinárodný festival súčasného bábkového divadla sa začne o päť dní v Banskej Bystrici. Koná sa po štyroch rokoch, v dňoch od 26. 9 do 2. 10. 2022. (22. ročník v r. 2020 sa nekonal z dôvodu pandémie.)

Bábkarská Bystrica Divadlo na každý deň sa koná od pondelka do nedele pre všetkých vekové kategórie a divákov/diváčky v banskobystrických divadlách, v Bábkovom divadle na Rázcestí, v Divadle Štúdio tanca a tiež v bystrických školách. V základnej škole Slobodného slovenského vysielača, v Základnej škole na Ďumbierskej 17, na Gymnáziu Andreja Sládkoviča a na Akadémii umení. K zaujímavým miestam prehliadky patria Urban spot a Námestie SNP.

V týchto priestoroch sa odohrá 30 predstavení, 24 nových titulov pre deti, mladých ľudí a dospelých vytvorených divadelnými súbormi z 9 krajín Európy:  z Česka, z Francúzska, z Poľska, z Nemecka, z Nórska, zo Slovinska, zo Švajčiarska, z Ukrajiny a zo Slovenska. Na základe hlavnej témy –prienik kreatívneho vzdelávania do života kultúry a škôl – je prehliadka rozdelená do troch línií:
Festival pracujúci sa odohráva na školách od pondelka do piatku a každý deň je venovaný vždy inej vekovej kategórii.
Festival exkluzívny ponúka od pondelka do soboty výnimočné inscenácie pre dospelých. Festival rozmanitý je víkendová línia. Od soboty do nedele prináša rôznorodé bábkové produkcie pre celú rodinu.

Počas festivalu sa na školách realizujú tri tvorivé pracovné stretnutia divadelných lektoriek z Česka a zo Slovenska. Cieľom stretnutí je zoznámiť sa s divadelnými metodikami a postupmi, ktoré tvorivo obohatia vyučovanie a podporujú kreativitu.

V stredu 28. septembra 2022 sa v priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí uskutoční medzinárodná panelová diskusia Vzdelávanie divadlom. Bude sa konať pod gesciou Divadelného ústavu v Bratislave. Zúčastňujú sa na nej významní lektori/významné lektorky a diskutujúci hostia/ diskutujúce hostky z 5 krajín Európy : Ragnhild Tronstad z Nórska – hlavná poradkyňa pre divadelné umenie, Kulturtanken,
Špela Šinigoj zo Slovinska – divadelná lektorka, dramaturgička Slovinského národného divadla, ktorá predstaví projekt Kultúrny bazár, Tintti Karppinen z Fínska – priekopníčka drama education, oceňovaná divadelná lektorka a pedagogička, Jana Nechvátalová z Česka – vedúca divadelného lektorátu, Divadlo DRAK, Hradec Králové, Silvester Lavrík zo Slovenska – dramatik, spisovateľ a riaditeľ ZUŠ Dezidera Kardoša.
Zástupcovia prvých troch krajín by mali priblížiť dobré príklady a skúsenosti so vzdelávaním v školskom systéme daných krajín a zástupcovia Česka a Slovenska súčasný stav s neformálnym vzdelávaním a možnosťami spolupráce medzi školami a divadlami v našich krajinách. Dôležitou súčasťou stretnutia je diskusia.

Naším cieľom je otvoriť témy kultúrnej a estetickej gramotnosti a umožniť, podľa príkladu iných krajín Európy, aby všetky deti mali možnosť navštevovať divadlo a divadelné predstavenie a dostali vedome spracované šance na rozvoj kultúrnej a divadelnej gramotnosti.

 

Prečo prísť na festival súčasného bábkového divadla v Banskej Bystrici:

  • Môžete zažiť na jednom mieste v jednom čase renomované bábkové súbory zo zahraničia a zo Slovenska.
  • Máte šancu vybrať si z ponuky výnimočných divadiel pre všetky kategórie, od batoliat po dospelých. Z ponuky predstavení s bábkami, s objektami, s maskami, s fyzickým divadlom, videomappingom, znakovou rečou atď.
  • Po prvýkrát sa na festivale a na Slovensku predstavia stálice európskeho zahraničného divadla. Cirka Theater z Nórska s výnimočnou show Garáž, Ľubľanské bábkové divadlo s inscenáciou Niekde inde, ovenčenou cenami na bábkarských festivaloch. Výnimočné francúzske zoskupenie Traffic music s one man show pre deti Poďme, Kiki. Inscenácia získala najvyššie francúzske ocenenie za tvorbu pre deti a mladých ľudí Moliére. Prvýkrát sa predstaví ukrajinská produkcia so zmyslovo interaktívnym predstavením Kto je v parku?, a tiež švajčiarska škola bábkového, pohybového, fyzického divadla Academia Teatro Dimitri s inscenáciou Sini. Mimoriadnou atrakciou sú obrie bábky Kliniky lalek z poľskej Vroclavy v predstavení Cirkus Tarabumba.
  • V Štátnej vedeckej knižnici je až do 21. októbra otvorená festivalová výstava Divadelné storočie –stopy a postoje realizovaná v spolupráci so SNM – Múzeom bábkarských kultúr a hračiek, s Divadelným ústavom v Bratislave a so ŠVK v Banskej Bystrici.
  • Počas festivalu sa budú konať tvorivé pracovné stretnutia s divadelnými lektorkami z Česka, Slovenska pre pedagógov/pedagogičky a iných záujemcov/iné záujemkyne, na ktorých sa budú prezentovať divadelné techniky a metodiky aplikovateľné vo vyučovaní a upozorňujúce na potenciál divadla pri rozvoji emocionality a kritického myslenia.
  • Je to šanca stretnúť sa s osobnosťami bábkarskej Európy a diskutovať o ich tvorbe po predstavení. Diskusie vedú profesionálni divadelníci/profesionálne divadelníčky.
  • Príležitosť objaviť témy kreatívneho vzdelávania.
  • babkarskabystrica.sk

Festival Bábkarská Bystrica je jedným z 26 európskych laureátov ocenenia EFFE z roku 2017. Toto ocenenie kvality udeľuje európska festivalová komisia. Súťaže sa zúčastňujú tisícky festivalov bez rozdielu žánru z celej Európy. Toto mimoriadne európske ocenenie Bábkarská Bystrica získala  vďaka koncepcii Bábkarskej Bystrice TOUR. Festival pokračuje v daných zámeroch cestovaním za divákmi/diváčkami do škôl.

 

Festival Bábkarská Bystrica sa koná pod záštitou predsedu BBSK, Ing. Jána Luntera.

Festival Bábkarská Bystrica 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Festival je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

V rámci projektu Teatrálie finančne podporené Mestom Banská Bystrica.

Hlavným organizátorom prehliadky je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Hlavný spolupracovníkom festivalu je Divadelný ústav v Bratislave.

Hlavným mediálnym partnerom festivalu je RTVS.

Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48/ 412 55 13
mobil: +421 907 807 999
e-mail: bdnr@bdnr.sk
web: www.bdnr.sk;

 

Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
www.theatre.sk
Tel. č. : +421 2/20487 102, 103
E-mail: du@theatre.sk

23. ročník Bábkarskej Bystrice Divadlo na každý deň, v znamení európskeho bábkového divadla a kreatívneho vzdelávania, sa skončil.

 

V nedeľu poobede  2. 10. 2022 sa záverečným predstavením Naivního divadla Liberec Kabinet zázrakov alebo Orbis pictus skončil medzinárodný festival súčasného bábkového divadla Bábkarská Bystrica. Trval sedem dní. Odohral sa  v dvoch banskobystrických divadlách, v Bábkovom divadle na Rázcestí, v Divadle Štúdio tanca a na štyroch bystrických školách. Na základnej škole Slobodného slovenského vysielača, na Základnej škole na Ďumbierskej 17, na Gymnáziu Andreja Sládkoviča a na Akadémii umení. Okrem toho, sa predstavenia konali v Urban spote a na Námestí SNP.

V týchto ôsmich priestoroch sa odohralo 31 predstavení, 23 nových titulov pre deti, mladých ľudí a dospelých, vytvorených divadelnými súbormi z 9 krajín Európy:  z Česka, z Francúzska, z Poľska, z Nemecka, z Nórska, zo Slovinska, zo Švajčiarska, z Ukrajiny a zo Slovenska. Na základe hlavnej témy – prienik kreatívneho vzdelávania do života kultúry a škôl – bola prehliadka rozdelená do troch línií:
Festival pracujúci sa odohrával na školách od pondelka do piatku a každý deň bol venovaný vždy inej vekovej kategórii. Festival exkluzívny ponúkal od pondelka do soboty výnimočné inscenácie pre dospelých. Festival rozmanitý sa konal počas víkendu, od soboty do nedele prinášal rôznorodé bábkové produkcie pre celú rodinu. Diváci a diváčky si mali možnosť vybrať zo širokej palety súčasných prejavov bábkového divadla, predstavenia s bábkami, s objektami, s maskami, s fyzickým divadlom, videomappingom, znakovou rečou atď.

Po prvýkrát sa na festivale a na Slovensku predstavili Cirka Theater z Nórska s výnimočnou show Garáž, Ľubľanské bábkové divadlo s inscenáciou Niekde inde, ovenčenou cenami na bábkarských festivaloch. Francúzske zoskupenie Traffic music s one man show pre deti Poďme, Kiki. Inscenácia získala najvyššie francúzske ocenenie Moliére za tvorbu pre deti a mladých ľudí. Po prvýkrát sme privítali ukrajinskú produkciu so zmyslovo interaktívnym predstavením Kto je v parku? Mimoriadnou atrakciou boli obrie bábky Kliniky lalek z poľskej Vroclavy v predstavení Cirkus Tarabumba

Súčasťou programu boli diskusie s publikom vedené odborníkmi/odborníčkami na rôzne témy súvisiace so vzdelávaním divadlom. Celkom sa konalo 29 diskusií (22 s deťmi všetkých vekových kategórií, 7 diskusií s tvorcami predstavení pre dospelých), ktoré viedlo 8 odborníkov a odborníčok zo Slovenska a Česka.

Festival navštívilo 2. 500 divákov a diváčok. 36 odborných pozorovateľov a pozorovateliek zo 6 krajín Európy. V predstaveniach hralo 175 účinkujúcich.

Po prvýkrát sa v rámci festivalového programu na školách realizovali tri tvorivé pracovné stretnutia venované dramatickej edukácii. Divadelná klasika v grafickom románe, (v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave) a 4. poschodia, obidve pod vedením lektoriek z EduDramy v Bratislave, Barbory Jurínovej a Veroniky Kořínkovej-Willemsovej (SK). Tretím stretnutím bolo Divadlo Fórum v gescii divadelnej lektorky Michaely Váňovej (CZ). Cieľom workshopov bolo zoznámiť sa s divadelnými metodikami a postupmi, ktoré tvorivo obohatia vyučovanie a podporujú kreatívne učenie. Ponuku využilo celkom 40 pedagógov/pedagogičiek z Banskej Bystrice a pozorovateľov/pozorovateliek zo Slovenska.

V stredu 28. septembra 2022 sa v priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí uskutočnila medzinárodná konferencia a diskusia Vzdelávanie divadlom. Konala sa v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Zúčastnilo sa na nej 45 účastníkov  z divadelnej obce a škôl, medzi nimi významní lektori/významné lektorky a diskutujúce osobnosti z 5 krajín Európy : Ragnhild Tronstad z Nórska – hlavná poradkyňa pre divadelné umenie, Kulturtanken, Špela Šinigoj zo Slovinska – divadelná lektorka, dramaturgička Slovinského národného divadla, ktorá predstavila projekt Kultúrny bazár, Tintti Karppinen z Fínska – priekopníčka drama education, oceňovaná divadelná lektorka a pedagogička, Jana Nechvátalová z Česka – vedúca divadelného lektorátu, Divadlo DRAK, Hradec Králové, Silvester Lavrík zo Slovenska – dramatik, spisovateľ a riaditeľ ZUŠ Dezidera Kardoša. Zahraničné zástupkyne informovali o skúsenostiach so vzdelávaním divadlom v školskom systéme daných krajín. Dôležitou súčasťou stretnutia bola diskusia o stave vzdelávania divadlom na Slovensku a možnostiach spolupráce medzi rezortami kultúry a školstva na všetkých stupňoch riadenia. Účastníci a účastníčky konferencie sa zhodli na vytvorení divadelného kultúrneho fóra pod názvom Iniciatíva BB 22, cieľom čoho je presadiť vzdelávanie divadlom v pripravovanej reforme vzdelávania na Slovensku. Zámery festivalu reflektovať témy kreatívneho vzdelávania sme naplnili.

V Štátnej vedeckej knižnici je až do 21. októbra otvorená festivalová výstava Divadelné storočie –stopy a postoje realizovaná v spolupráci so SNM – Múzeom bábkarských kultúr a hračiek, s Divadelným ústavom v Bratislave a so ŠVK v Banskej Bystrici.

Počas festivalu vyšlo 6 častí festivalového denníka Fest-In, 5 predfestivalových  a 5 festivalových podcastov na tému vzdelávanie divadlom doma a v zahraničí. Na festivale organizačne spolupracovali učitelia a učiteľky oslovených škôl, 25 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže.

 

Festival Bábkarská Bystrica sa konal pod záštitou predsedu BBSK, Ing. Jána Luntera.

Festival Bábkarská Bystrica 2022 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Festival je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

V rámci festivalu sa na Námestí SNP uskutočnil projekt Teatrálie finančne podporený Mestom Banská Bystrica.

Hlavným organizátorom prehliadky je Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici.

Hlavným spolupracovníkom festivalu je Divadelný ústav v Bratislave.

Hlavným mediálnym partnerom festivalu je RTVS.

Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.

Festival Bábkarská Bystrica je jedným z 26 európskych laureátov ocenenia EFFE z roku 2017.

 

 

 

Bábkové divadlo na Rázcestí
Skuteckého 14
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48/ 412 55 13
mobil: +421 907 807 999
e-mail: bdnr@bdnr.sk
web: www.bdnr.sk;V stredu 28. septembra 2022 sa v rámci medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla Bábkarská Bystrica 2022, Divadlo na každý deň, v priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí uskutočnila medzinárodná konferencia a diskusia Vzdelávanie divadlom. Konala sa v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave. Zúčastnilo sa na nej 45 účastníčok a účastníkov z divadelnej obce a škôl, medzi nimi významné lektorky/významní lektori a diskutujúce osobnosti z 5 krajín Európy : Ragnhild Tronstad z Nórska – hlavná poradkyňa pre divadelné umenie, Kulturtanken, Špela Šinigoj zo Slovinska – divadelná lektorka, dramaturgička Slovinského národného divadla, ktorá predstavila projekt Kultúrny bazár, Tintti Karppinen z Fínska – priekopníčka drama education, oceňovaná divadelná lektorka a pedagogička, Jana Nechvátalová z Česka – vedúca divadelného lektorátu, Divadlo DRAK, Hradec Králové, Silvester Lavrík zo Slovenska – dramatik, spisovateľ a riaditeľ ZUŠ Dezidera Kardoša, Bánovce nad Bebravou.

Zahraničné zástupkyne informovali o skúsenostiach so vzdelávaním divadlom v školskom systéme daných krajín. Dôležitou súčasťou stretnutia bola diskusia o stave vzdelávania divadlom na Slovensku a možnostiach spolupráce medzi rezortmi kultúry a školstva na všetkých stupňoch riadenia. Účastníčky a účastníci konferencie sa zhodli na vytvorení divadelného kultúrneho fóra s názvom Iniciatíva BB 22. Jej cieľom je presadiť vzdelávanie divadlom v pripravovanej reforme vzdelávania na Slovensku, osloviť rezorty kultúry a školstva a všetky kompetentné činiteľky a kompetentných činiteľov na najvyššej úrovni a vyzvať ich na aplikáciu princípov Frankfurtskej deklarácie 2019 a Soulskej agendy 2010 do škôl a do kultúry.

Divadlo a umenie akcelerujú kreativitu a formujú inovatívny potenciál človeka, ktorý je rozhodujúci pri presadzovaní humanizmu a demokracie. Tieto hodnoty je nevyhnutné presadzovať práve v krízovom čase.

Záznam konferencie je na youtube: https://youtu.be/AyKELPkpV_U
Znenie INICIATÍVY BB22 nájdete TU.

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica

Divadelný ústav v Bratislave

17. 10. 2022