TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIA, DISKUSIE

9.00 – 13.00 | Gymnázium Andreja Sládkoviča | pondelok 26.9. 2022

TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelných lektoriek Barbory Jurinovej a Veroniky Kořínkovej – Willemsovej (SK). DIVADELNÁ KLASIKA V GRAFICKOM ROMÁNE pre pedagógov a pedagogičky stredných škôl, iných záujemcov/záujemkyne o tieto otázky. Účasť na základe prihlášky. V spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave.

Najznámejší príbeh lásky, a v komixe! To by študentov a študentky mohlo zaujať… Ako vyučujúci a vyučujúce si neraz lámeme hlavu, ako študentstvo zaujať, ak ide o veršovaný text v čudnom slovoslede, plný metafor a v replikách! Na uvedenej dielni si prakticky vyskúšame aktivizačné metódy inšpirované divadlom a dramatickým textom pripravené priamo pre vaše vyučovanie. Nejedná sa o dramatizáciu textu, ale súbor techník a cvičení, ktoré vedú študentstvo k pochopeniu postavy a situácie, jej charakteru, východísk a riešia za ňu problémovú situáciu/konflikt. Na prvý pohľad nemusia všetky aktivity priamo nadväzovať na Shakespearov dramatický text. V spoločnom kontexte však vytvárajú plastický obraz, motivujú študentov a napomáhajú hlbšiemu pochopeniu deja.

A možno sa nám spoločne podarí nájsť pre Rómea a Júliu nové významy…

Workshop Romeo a Júlia v grafickom románe (Divadelná klasika v grafickom románe) vznikol v rámci vzdelávacieho programu pre stredoškolákov, ktorý realizuje Divadelný ústav ako súčasť medzinárodného projektu Klasika v grafickom románe. Workshop pripravilo združenie EDUdrama v apríli a máji 2022 a zúčastnili sa na ňom študenti 1. G triedy Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave.

Na medzinárodnom projekte Klasika v grafickom románe – Classics in the graphic novel sa podieľa Divadelný ústav spoločne so Slovinským divadelným inštitútom z Ľubľany a Divadelným inštitútom Zbigniewa Raszewského z Varšavy s podporou Európskej únie v rámci programu Kreatívna Európa – Podpora projektov európskej spolupráce 2019.

Vstup voľný, na základe prihlášky.

Prihlášku Divadelná klasika v grafickom románe stiahnete TU.

9.00 – 13.00 | Základná škola Slobodného slovenského vysielača | utorok 27.9.2022

TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelnej lektorky Michaely Váňovej (CZ). DIVADLO POSTOJOV ALEBO DIVADLO FÓRUM A JEHO VYUŽITIE V PEDAGOGICKEJ PRAXI ako súčasti osobnostnej a sociálnej výchovy. Pre pedagógov a pedagogičky 2. stupňa základných škôl a iných záujemcov/záujemkyne o dané témy. Účasť na základe prihlášky. V spolupráci s Divadlom Minor v Prahe.

Každý z nás sa niekedy v živote cíti utláčaný. Či už vnútorne alebo navonok. Divadlo fórum je technika, ktorá nás učí útlak spoznať a postaviť sa mu. Učí nás hľadať stratégiu riešenia v ťažkých situáciách, ktoré nás obklopujú. Brazílsky divadelník Augusto Boal ju vytvoril ako nástroj k aktivizácii spoločnosti. Pedagógom môže dopomôcť k osobnostnému rozvoju – sociálnych zručností žiakov, kritického myslenia, k podpore zdravej triednej atmosféry, ale aj k prehĺbeniu vlastnej pedagogickej sebareflexie. Nakoľko základom tejto divadelno-pedagogickej techniky je otázka „Aké mám možnosti niečo zmeniť?“, naša práca bude koncipovaná prostredníctvom prežitkov. Pozrieme si ukážky inscenácií Divadla fórum, zoznámime sa so základnými princípmi útlaku a sami si vyskúšame hľadanie stratégie k riešeniu. Tvorivé pracovné stretnutie si kladie za cieľ poukázať na to, že pokiaľ je možné zmeniť dianie vo svete fikcie, bude toho schopný aj jednotlivec v skutočnom živote.

Vstup voľný, na základe prihlášky.

Prihlášku Divadlo postojov alebo Divadlo fórum stiahnete TU.

9.00 – 13.00 | Základná škola Slobodného slovenského vysielača | štvrtok 29.9. 2022

TVORIVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE v rámci témy VZDELÁVANIE DIVADLOM pod vedením divadelných lektoriek Barbory Jurinovej a Veroniky Kořínkovej – Willemsovej (SK). 4 POSCHODIA, aplikácia divadelných metód do všeobecnovzdelávacích predmetov 1. stupňa. Dramatické techniky, ktoré oživia vyučovanie a prehĺbia vedomosti. Workshop pre pedagógov a pedagogičky 1. stupňa základných škôl a iných záujemcov/záujemkyne o dané témy. Naučíme vás, ako vystavať a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zažite si ich na vlastnej koži – nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada. V spolupráci s dramacentrom EDUdrama v Bratislave.

Vstup voľný, na základe prihlášky.

Prihlášku 4 poschodia stiahnete TU 

9.00 – 13.00 | VZDELÁVANIE DIVADLOM  | streda 28.9. 2022 | BDNR

Medzinárodná panelová diskusia pre pozvaných hostí a hostky. Dobré príklady vzdelávania divadlom v edukačnom procese s pozvanými hostkami z Nórska, Fínska, Slovinska a súčasne pomenovanie stavu formálnej a neformálnej spolupráce divadiel a škôl v Česku a na Slovensku v súčasnosti. VZDELÁVANIE DIVADLOM je hlavnou témou festivalu. Domnievame sa, že divadlo, umenie a tvorivosť sú potrebné pre náš každodenný život. Viac info TU.

10:00 |  DISKUTUJEME O FESTIVALE | piatok 30.9. 2022 | BDNR

Tvorivé pracovné stretnutie pre pozvaných hostí a hostky.

26.9. – 2.10. 2022 |  FESTIVALOVÉ DISKUSIE

Počas festivalu pracujúceho a exkluzívneho sa konajú diskusie po predstaveniach. Cieľom diskusií pod vedením odborných lektorov a lektoriek je spracovanie impulzu/podnetov z predstavenia v rámci témy vzdelávanie divadlom. Inšpirácie divadlom, reflexie citové, myšlienkové vychádzajúce z potenciálu divadla. Budeme diskutovať: o médiách a divadle, o histórii a divadle, o virtuálnej realite a bábkovom divadle, o inšpirácii technikou, o literatúre a divadle, o hudbe a divadle, o emigrácii a vojne, o odvahe a divadle, o inklúzii a divadle, o rozvíjaní komunikácie s najmladšími divákmi a diváčkami, o ekológii a divadle, o posunkovom jazyku, nepočujúcich a divadle. Viac info TU.

Diskusie počas pracujúceho festivalu vedú: Daniela Brezániová, dramaturgička, Mestské divadlo, Žilina, Mário Drgoňa, lektor dramaturgie SND, Ivica Franeková, divadelná lektorka DJP Trnava a Adela Vondráková, teatrologička, dramaturgička Městského divadla Kladno, CZ.

Počas exkluzívneho festivalu diskusiu otvárajú: Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty international, SK, Lujza Urbancová, prodekanka FF UMB, pedagogička a lingvistka, Lucia Kašiarová, tanečníčka, choreografka a riaditeľka Štúdia Divadlo Tanca, Lenka Dzadíková, teatrologička.

Cez víkend v rozmanitom festivale budú po predstaveniach diskutovať: režisér Pavol Gejguš, Ostrava, CZ a Zoja Mikotová, choreografka, režisérka a pedagogička JAMU, Brno.